Hyppää sisältöön

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Lähes 80 prosenttia kaikista Suomen yliopistotason tutkinnon suorittaneista arkkitehdeista kuuluu vuonna 1892 perustettuun SAFAan. Lisäksi SAFAlla on noin 600 opiskelijajäsentä.

SAFAn tavoitteena on edistää aktiivisesti rakennustaiteen, laadukkaan ympäristön ja suunnittelun arvostusta. SAFA huolehtii arkkitehtikunnan toimintaedellytyksistä, osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen ja pitää yllä suhteita alan kannalta keskeisiin vaikuttajiin Suomessa ja ulkomailla. SAFA seuraa myös arkkitehtikoulutuksen kehittämistä ja pyrkii vaikuttamaan siihen.

Näkyvin SAFAn toimintamuodoista on järjestää arkkitehtuurikilpailuja yhdessä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa sekä pitää yllä kattavaa kilpailurekisteriä tulevista, käynnissä olevista ja päättyneistä arkkitehtuurikilpailuista. Lisäksi SAFA kustantaa Arkkitehti-lehteä, joka on Suomen ainoa arkkitehtuurin ammattijulkaisu.

Linkki verkkosivuille: www.safa.fi.

Uusimmat yhteistyöartikkelit