Hyppää sisältöön

Arkkitehtuuripolitiikka

Kaksi henkilöä koskettaa rakennuksen seinän graafista betonipintaa
Hämeenlinnan maakunta-arkisto. Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy, 2009. Kuva: Aino Salmi

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus toimii arkkitehtuuripolitiikan asiantuntijana ja toimenpiteiden toteuttajana

Archinfo kokoaa ja välittää tietoa arkkitehtuuripolitiikasta sekä toteuttaa itse ja kumppanuuksien kautta uuden arkkitehtuuripoliittisen apoli2020-ohjelmaehdotuksen toimenpiteitä. 

Vuosina 2019-2021 Archinfo toimi apoli2020-työryhmän sihteerinä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia esitys uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi sekä sen keskeisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Tutustu ohjelmatyöhön Archinfon apoli2020-sivuilla (linkki)

Vuonna 2017 Archinfo teki opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen arkkitehtuuripolitiikan uudistamisen suuntaviivoista. Tutustu esiselvitykseen (pdf) tästä.

Archinfon kokoaa ja ylläpitää tietoa arkkitehtuuripolitiikasta sekä seuraa ja tiedottaa arkkitehtuuripoliikkaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Lue ajankohtaisia uutisiamme arkkitehtuuripolitiikasta (linkki) sekä tutustu Tietoa arkkitehtuuripolitiikasta sivuumme (linkki).

Arkkitehtuuripolitiikka Euroopassa

Kaksi karttaa euroopan arkkitehtuuripolitiikasta eri maissa.

Varhaisimmat pohdinnat arkkitehtuuripolitiikasta käytiin kansainvälisillä foorumeilla, joilta keskustelu siirtyi 1980- ja 1990-luvuilla kansalliselle tasolle. Ensimmäinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tehtiin 1992 Alankomaissa, …

Lue lisää »

Mahdollistava elinympäristö

Elinympäristömme uudistamisen ja hoidon laatuvalinnat vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti jokaisen kansalaisen hyvinvointiin. Rakennettu ympäristö voi toimia sekä esteenä että kannustimena …

Lue lisää »

Kestävä jokapäiväinen ympäristö

Kuva seinämaalauksesta, jossa on pilviä. Seinämaalauksen edessä seisoo useita ihmisiä.

Sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa kansalaiset kokevat pystyvänsä vaikuttamaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Tutkimusten mukaan kansalaiset ovat parhaimmillaan kekseliäitä ongelmanratkaisijoita ja osallistuvia päätöksentekijöitä, …

Lue lisää »

Saavutettavuus, esteettömyys

Näkymä salista, jossa ihmisiä istuu pöytien ääressä. Yksi henkilö seisoo ja moni pöydän ääressä istujoista katsoo häntä kohti.

Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus on kaikkien ihmisten oikeus. Fyysisen ympäristömme tulee kokonaisvaltaisesti edistää demokratiaa ja tasavertaisuutta. Liikuntaesteisten toimintamahdollisuuksiin ja oikeuksiin …

Lue lisää »