Hyppää sisältöön
Kaksi karttaa euroopan arkkitehtuuripolitiikasta eri maissa.
kartta: EFAP:n selvitys arkkitehtuuripoliittisista ohjelmista

Arkkitehtuuripoliittiset ohjelmat Euroopassa

Varhaisimmat arkkitehtuuripoliittiset pohdinnat käytiin kansainvälisillä foorumeilla, joilta keskustelu siirtyi kansalliselle tasolle 1980- ja 1990-luvuilla. Lukuisat maat ehtivät työstää ja julkaista arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tai tehdä vastaavia lainsäädännöllisiä uudistuksia jo ennen vuosituhannen vaihtumista. Näitä olivat Ranska, Alankomaat, Irlanti, Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Italia ja Belgia.

Arkkitehtuuria edistävien ohjelmien laatiminen jatkui vilkkaana myös 2000-luvulla. Tällöin aktivoituivat Tanska, Viro, Liettua, Luxemburg, UK/ Skotlanti, Itävalta ja Saksa, 2005 jälkeen Kroatia, Slovenia, Malta, Turkki, Latvia, Tšekki, Islanti ja Norja. Etenkin EU:n uusien maiden mukaantuloon vaikutti eurooppalaisen arkkitehtuuripoliittisen verkoston aktivoitunut toiminta. European Forum for Architectural Policies (EFAP) perustettiin vuonna 2000 Suomen ja Ranskan aloitteesta. Sen tehtävänä on tukea tiedonvaihtoa sekä rakennetun ympäristön laadun ja arkkitehtuuripolitiikan edistämistä EU:n ja jäsenmaiden piirissä.

Samalla kun yhä uudet maat aloittavat arkkitehtuuripoliittisen toiminnan, edelläkävijät ovat jo siirtyneet toiselle kierrokselle. Irlanti ja Tanska ovat julkaisset uuden kansallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Suomessakin aiheesta keskustellaan ja Ruotsi on saanut edustavan, arkkitehtien ammattijärjestön tekemän malliohjelman. Arkkitehtuuripolitiikan mallimaa Alankomaat on alkuperäisen, vuoden 1991 ohjelman jälkeen julkaissut jo neljä hallituksen hyväksymää ja rahoittamaa arkkitehtuuripoliittista toimenpideohjelmaa.

Valtioden ohella myös alueet ja kaupungit laativat arkkitehtuuripolittisia ohjelmia. Omia ohjelmia ovat tehneet esimerkiksi Iso-Britannian itsehallintoalueet, kuten Skotlanti ja Pohjois-Irlanti. Alueellisten ja paikallisten ohjelmien laadinnassa erityisen aktiivisia ovat Tanska ja Suomi.

Valtaosa yllä luetelluista ohjelmista ovat ministeriöiden tuottamia asiakirjoja, ja osa on hyväksytty maan korkeimmissa päättävissä elimissä.
Täältä lisätietoa arkkitehtuuripolitiikasta eurooppalaisissa maissa.