Hyppää sisältöön
VIhkoja Suomen arkkitehtuuripolitiikasta vuodelta 1998.

Arkkitehtuuripolitiikka Suomessa

Suomi kuuluu arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien pioneerimaihin. Keskustelua ohjelman tarpeesta käytiin jo 1970- ja 80-luvuilla, mutta vasta 1990-luvulla hanke sai poliittista kantavuutta rakennus- ja maankäyttölainsäädännön uudistuksen rinnalla.

Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 1998

Ensimmäistä arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa valmisteltiin kahdessa opetusministeriön asettamassa toimikunnassa vuosina 1996-1997 ja se hyväksyttiin valtioneuvostossa 17.12.1998.

Vuoden 1998 arkkitehtuuripoliittinen ohjelma julkaistiin heti tuoreeltaan kuvitettuna versiona suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi valtion rakennustaidetoimikunnan ja Suomen Arkkitehtiliiton yhteistyönä. Siitä on myös saatavavilla sähköinen versio arabiaksi. Turkin arkkitehtiliitto on kääntänyt osan tekstistä turkiksi.

Suomen kansallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma kohdistettiin ennen kaikkea julkisille toimijoille, joiden esimerkkivaikutuksen haluttiin heijastuvan myös muuhun yhteiskuntaan. Ohjelma linjasi 24 toimenpiteen muodossa yleiset tavoitteet maamme rakennusvarannon arvon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi, rakennusperinnön vaalimiseksi, korkeatasoisen uudisrakentamisen edistämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Ohjelmalla on ollut suuri esimerkkivaikutus kunta- ja aluetason omaehtoisten arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien syntymiselle. Sitä on myös käytetty mallina muiden eurooppalaisten maiden ohjelmien laadinnassa.

Arkkitehtuuripolitiikan seuranta

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion rakennustaidetoimikunta ovat 1990- ja 2000-luvulla kantaneet päävastuun arkkitehtuuripolitiikan seurannasta ja ohjauksesta lähimpinä yhteistyökumppaneinaan ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä arkkitehtuurialan järjestöt. 2010-luvulla aloite arkkitehtuuripolitiikan uudistamisesta siirtyi ympäristöministeriölle. Vuonna 2013 aloitti toimintansa opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana arkkitehtuurin alan järjestöjen yhdessä perustama Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, jonka  yhtenä keskeisenä toiminta-alueena on arkkitehtuuripolitiikka.