Hyppää sisältöön

Archinfon rooli ja toiminta

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen tehtävänä on arkkitehtuuripolitiikan seuranta sekä alan osaamispääoman saaminen laajempaan julkiseen käyttöön tuottamalla, kokoamalla, jäsentämällä ja jakamalla tietoa. Suomalaista arkkitehtuurikulttuuria ja arkkitehtuuripoliittista toimintaa edistetään kansainvälisellä, valtakunnallisella ja paikallisella tasolla tähdäten monialaisten yhteistyö- ja sidosverkostojen luomiseen ja ylläpitoon.

Keskus välittää arkkitehtuurin ja arkkitehtuuripolitiikan asiantuntemusta rakennetun ympäristön kehitykseen ja tilaamiseen vaikuttavien toimijoiden käyttöön. Tavoitteena on tukea arkkitehtuurin alan osaamispotentiaalin hyödyntämistä julkishallinnon lainsäädäntö- ja kehittämistyössä sekä rakennusalan laatupyrkimyksiä. Kansainväliseen toimintaan keskus osallistuu pohjoismaisten verkostojen, European Forum for Architectural Policies (EFAP) -toiminnan sekä jäsenjärjestöjensä kansainvälisten kanavien kautta.

Tiedotuskeskus järjestää verkottumis- ja koulutustilaisuuksia sekä vuosittain paikallistason toimijoille suunnatun arkkitehtuuriseminaarin, jonne se hankkii kiinnostavia kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita. Keskus voi myös osallistua kumppanina muiden järjestämään valtakunnalliseen, alueelliseen tai paikalliseen arkkitehtuuripoliittiseen toimintaan, kuten tapahtumat, kampanjat, koulutus- ja opetusmateriaalihankkeet.