Hyppää sisältöön

Apoli2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö ovat asettaneet työryhmän laatimaan Suomelle uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman.
Työ käynnistyi toukokuussa 2019, ja ohjelma valmistuu lokakuussa 2020.

Arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmatyössä otetaan huomioon tulevaisuuteen yhä nopeammin vaikuttavat muutosvoimat, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä erilaiset mahdollisuudet parantaa muuttuvan elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla. Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistumisesta on kulunut 20 vuotta.

Työryhmän tehtävänä on laatia esitys uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi sekä sen keskeisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Työryhmän sihteerinä toimii Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo. Katso työryhmän puheenjohtajisto, jäsenet sekä muut hanketiedot opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta tästä.

Työryhmän työskentelyn rinnalla järjestetään syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana laajemmille sidosryhmille tarkoitettu sarja työpajoja. Työpajat tulevat käsittelemään ilmastoa ja resursseja, elämisen murrosta, kansainvälistymistä sekä kasvatusta ja koulutusta.

Vuonna 2017 Archinfo teki opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen arkkitehtuuripolitiikan uudistamisen suuntaviivoista. Esiselvitys suositti, että uusi ohjelma laadittaisiin laajapohjaisesti ja että valmistelussa tulisi olla mukana ainakin opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä ministeriöiden alaisia virastoja ja erilaisia sidosryhmiä. Tutustu esiselvitykseen (pdf) tästä.

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman on määrä valmistua lokakuussa 2020.

Ohjelmatyön edistymistä voit seurata tällä sivustolla.

#apoli2020