Hyppää sisältöön
Sinisävyinen taustakuva, oikeassa reunassa ilmakuva, edessä valkoinen laatikko, jossa teksti Kohti kestävää arkkitehtuuria
Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma vuosille 2022–2035 julkaistiin 20.1.2022. kuva: valtioneuvoston julkaisut

Apoli 2022–2035

‘Kohti kestävää arkkitehtuuria’ on Suomen uusi valtakunnallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma. Ohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman rakennetun ympäristön tavoitteelliseen kehittämiseen.

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman eli apolin kantavia teemoja ovat arkkitehtuurin vaikutus ihmisten ja luonnon hyvinvointiin sekä hyvän suunnittelun merkitys aikaa kestävän ja muuntautumiskykyisen rakennetun ympäristön luomisessa.

Ohjelma on jaettu viiteen temaattiseen lukuun. Kuhunkin lukuun on kirjattu tavoitteet ja toimenpiteet, joilla rakennetun ympäristön kokonaisvaltaista kestävyyttä kehitetään. Temaattiset luvut ovat:
(1) Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus
(2) Yhdenvertaisuus ja osallisuus
(3) Talous ja kansainvälisyys
(4) Merkitys ja identiteetti
(5) Koulutus ja tutkimus

Apoli on opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön johdolla laadittu valtioneuvostotason strategia-asiakirja ja toimenpideohjelma. Ohjelmatyössä on ollut tiiviisti mukana myös työ- ja elinkeinoministeriö. Ohjelma sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan ja se ulottuu vuoteen 2035 saakka.

Vuosina 2019–2021 Archinfo toimi opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön asettaman Apoli2020-työryhmän sihteerinä. Osaamiseltaan monipuolinen työryhmä laati ehdotuksen uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelma viimeisteltiin lausuntokierroksen ja tutkijapalutteen pohjalta. Valmis ohjelma julkaistiin valtioneuvoston julkaisusarjassa 20.1.2022.

Linkit apoli-julkaisuihin

Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma ’Kohti kestävää arkkitehtuuria’ julkaistiin valtioneuvoston julkaisusarjassa alkuvuodesta 2022. Lue julkaisu tästä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Apolin tiivistelmäesite julkaistiin toukokuussa 2022. Tutustu esitteeseen tästä (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Archinfo teki vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen arkkitehtuuripolitiikan uudistamisen suuntaviivoista. Esiselvitys suositti, että uusi ohjelma laadittaisiin laajapohjaisesti ja että valmistelussa tulisi olla mukana ministeriöiden lisäksi niiden alaisia virastoja ja erilaisia sidosryhmiä. Tutustu esiselvitykseen (pdf) tästä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Apolin visuaalinen ilme

Voit käyttää apolin logoja ja visuaalisia elementtejä esimerkiksi paikallisten apoli-tapahtumien viestinnässä. Lataa aineistot käyttöösi täältä. Noudata graafista ohjeistoa.