Hyppää sisältöön
Alaosassa lukee "apoli 2020". Taustana tekstille on yksityiskohta Jätkäsaaren koulusta.

Apoli2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen Suomen uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi.
Työ käynnistyi toukokuussa 2019 ja päättyi loppuvuodesta 2020. Ohjelmaehdotus luovutettiin ministereille tammikuussa 2021.

Arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmatyössä otettiin huomioon tulevaisuuteen yhä nopeammin vaikuttavat muutosvoimat, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä erilaiset mahdollisuudet parantaa muuttuvan elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla. Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistumisesta on kulunut 20 vuotta.

Työryhmän tehtävänä oli laatia esitys uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi sekä sen keskeisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Työryhmän sihteerinä toimi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo. Katso työryhmän puheenjohtajisto, jäsenet sekä muut hanketiedot opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta tästä linkistä.

Työryhmän työskentelyn rinnalla järjestettiin syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana laajemmille sidosryhmille tarkoitettu sarja työpajoja. Työpajat käsittelivät ilmastoa ja resursseja, elämisen murrosta, kansainvälistymistä sekä kasvatusta ja koulutusta.

Vuonna 2017 Archinfo teki opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen arkkitehtuuripolitiikan uudistamisen suuntaviivoista. Esiselvitys suositti, että uusi ohjelma laadittaisiin laajapohjaisesti ja että valmistelussa tulisi olla mukana ainakin opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä ministeriöiden alaisia virastoja ja erilaisia sidosryhmiä. Tutustu esiselvitykseen (pdf) tästä.

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman Apoli2020-työryhmän valmistelema ohjelmaehdotus luovutettiin
tiede- ja kulttuuriministeri
Annika Saarikolle ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle
12. tammikuuta. Ohjelmaehdotus käy läpi lausuntokierroksen, jonka pohjalta lopullinen ohjelma viimeistellään. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö tulevat sopimaan ohjelman seurannasta.

Linkki ohjelmaehdotukseen:
”Kohti kestävää arkkitehtuuria. Ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi”

#apoli2020


Kaksi logoa: opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö