Hyppää sisältöön
Näkymä kuusimetsään. Etualalla on kaatuneita puita.
kuva: Arkkitehtuurimuseo

22.9.–15.12. Puhutaan puusta -keskusteluklubi Arkkitehtuurimuseolla

Monialaiselle ammattilaisyleisölle suunnattu Puhutaan puusta -keskusteluklubi tuo esille kiinnostavia näkökulmia puuhun ja metsään. Keskustelujen kaari kantaa metsästä ja sen mystisistä tasoista aina tulevaisuuden puuvisioiden horisonttiin. 

Tapahtumasarja toteutetaan toistaiseksi Zoom-etäyhteydellä. Osallistuminen on maksutonta, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumisen. Tapahtumiin otetaan 15 osallistujaa. Ilmoittautuminen avataan kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Ohjeet osallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille.

REETTA KARHUNKORVA: SUOMALAINEN METSÄSUHDE
TI 22.9. KLO 17-18.30

Metsät ovat aina olleet tärkeä ja ajankohtainen teema yksilöille sekä yhteiskunnalle. Metsään liittyvien tavoitteiden moninaisuus ja ristikkäisyys usein johtuu erilaisista suhteistamme niihin. Metsäsuhteet ovat elävää perintöä ja niillä on keskeinen rooli kulttuurissamme, historiassamme, yhteiskunnassamme ja arjessamme. Metsät vahvistavat ihmisen ja kansan hyvinvointia ja ovat samalla taloudellinen mahdollisuus. Tämä suhde on osa jokaisen identiteettiä ja siitä keskustelu auttaa ymmärtämään muita ja edistää metsään liittyvien tavoitteiden yhteensovittamista.

Lisätietoa ja osallistumisohjeet löytyvät Arkkitehtuurimuseon sivulta tästä linkistä.

HARRI VASANDER: METSÄN TODELLISUUS – EKOSYSTEEMI
TI 13.10. KLO 17-18.30

Mitä on metsien sukkessio ja mitä on metsäekosysteemien muutos? Onko olemassa jokin loppupiste tai päämäärä, johon sukkessio ajaa tai pyrkii? Millaiset ekologiset tekijät tähän liittyvät? Mitä esimerkiksi kilpailu kasvillisuudessa tarkoittaa, ja miten sitä voidaan mitata? 

Lisätietoa ja osallistumisohjeet löytyvät Arkkitehtuurimuseon sivulta tästä linkistä.

KURT FAGERSTEDT: PUUAINEEN RAKENNE JA SEN VAIKUTUS KÄYTTÖOMINAISUUKSIIN
TI 3.11. KLO 17-18.30

Eri puulajien puun rakenteissa on eroja, jotka vaikuttavat voimakkaasti puun ominaisuuksiin ja sen mahdollisiin käyttökohteisiin. Yhteisen keskustelun lähtökohtana toimii se, miten nämä ominaisuudet otetaan huomioon puurakentamisessa.

Lisätietoa ja osallistumisohjeet löytyvät Arkkitehtuurimuseon sivulta tästä linkistä.

JUSSI JUURINEN: MILLINTARKKUUS JA TUNNE – TYÖSKENTELYSTÄNI PUUPIIRTÄJÄNÄ
TI 24.11. KLO 17-18.30

Alustupuheenvuoro on kuvaluento, jossa Juurinen esittelee taiteellista työskentelyään puupiirtäjänä ja sitä, miten hänen ilmaisunsa on vuosien varrella kehittynyt ja muuttunut. Samalla taiteilija avaa suhdettaan puuhun materiaalina sekä siihen liittyvää kilvoittelun henkeä.  

Lisätietoa ja osallistumisohjeet löytyvät Arkkitehtuurimuseon sivulta tästä linkistä.

CAMILLA VUORENMAA: MAALAUKSEN JA PUUKAIVERRUKSEN FUUSIO – TAITEELLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ JA PUUN MERKITYKSESTÄ SUOMALAISESSA NYKYTAITEESSA
TI 15.12. KLO 17-18.30

Puhutaan puusta -keskusteluklubissa päivän aihetta työstetään yhdessä keskustellen. Camilla Vuorenmaa kertoo alustuksessaan puun merkityksestä taiteilijan työssä omakohtaisin esimerkein. Vuorenmaan alustuksessa esimerkit suomalaisista nykytaiteilijoista laajentavat näkökulman suomalaiseen kansanperinteeseen puun parissa. 

Lisää tietoa ja osallistumisohjeet löytyvät Arkkitehtuurimuseon sivulta tästä linkistä.

Keskusteluklubien sarjan toteutettavat Arkkitehtuurimuseo ja ympäristöministeriö. Sarjan on kuratoinut arkkitehti Pekka Pakkanen.