Hyppää sisältöön
""

Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikko järjestetään 2.–9.10.2020 kontakti-teemalla

Tad week – Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikko
2.–9.10.2020
Tampere

Vuosittainen Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikko TAD week järjestetään tänä vuonna lokakuussa 2.–9.10.2020. Asemansa tamperelaisena ja valtakunnallisena tapahtumana vakiinnuttanut TAD week järjestetään kolmattatoista kertaa. Vuonna 2020 tapahtuman teema on kontakti.

Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikko on jo perinteeksi muodostunut tapahtumakokonaisuus, joka on suunnattu luovien alojen ammattilaisille, opiskelijoille sekä kaikille teemoista kiinnostuneille. Viikon aikana järjestetään arkkitehtuuriin, kaupunkisuunnitteluun, kulttuuriin, taiteisiin ja muotoiluun liittyviä tapahtumia yhteistyössä yhteisöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Tapahtuman keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja edistää rakennus- ja muotoilukulttuuria, koota alojen ammattilaisia ja tulevia osaajia yhteen sekä tuoda arkkitehtuuria ja muotoilua esille suurelle yleisölle.

Vuoden 2020 ajankohtainen teema kontakti viittaa ihmisten, asioiden tai kohteiden väliseen vuorovaikutukseen. Kontakti tarkoittaa yhteyttä, kosketusta, vuorovaikutusta tai linkkiä. Värien, muotojen ja pintojen väliset vuorovaikutukset, yhteydet toisiinsa, ovat keskeinen aihe arkkitehdin, taiteilijan tai muotoilijan työssä. Toisaalta kontaktit ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa niin ammatti- kuin yksityiselämässäkin ovat avainasemassa muodostamassa yhteisöjen välisiä suhteita ja ymmärrystä sekä luomassa uusia mahdollisuuksia.

Monipuolisen, innovatiivisen ja laajasti osallistavan ohjelman varmistamiseksi tapahtumaviikolle avataan aikaisempien vuosien tapaan avoin ohjelmahaku toukokuun alkupuolella osoitteessa www.tadweek.com.

Tapahtuman tuottajatahona toimii syksyllä 2019 toimintansa aloittanut arkkitehtuurin ja designalan yhdistys TAD ry. Tapahtumatuotannon lisäksi yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää arkkitehtuurin ja muotoilun välistä yhteistoimintaa, tiedotusta ja koulutusta sekä edistää laadukkaan arkkitehtuurin ja muotoilun edellytyksiä Tampereella, Pirkanmaalla ja koko Suomessa.