Hyppää sisältöön
Taloraati oli Tampereen arkkitehtuurikerholaisten suosikkityöpaja. Kuvassa raati antamassa pisteitä Tampereen vanhalle paloasemalle.

Harrastus kiinnostaa myös ammattina Tampereella

Tampereella pilottivuoden 2016–17 arkkitehtuurikerho houkutteli harrastajiksi oppilaita, joita arkkitehtuuri kiinnosti myös ammattina. Kerhossa tutustuttiin arkkitehtuurin peruselementteihin, arkkitehdin luovaan suunnitteluprosessiin sekä erilaisiin ammattikunnalle tyypillisiin esittämisen tapoihin. Retket suuntautuivat paitsi arkkitehtuurikohteisiin myös yliopiston arkitehtuurin laitokselle ja arkkitehtitoimistoon.

Kuvia ja kokemuksia kerhokaudelta 2016—2017

Arkkitehtuurin ABC -kirjojen teemat ja tehtävät muodostivat alustavan sisältörungon arkkitehtuurikerholle. Lukuvuoden aikana ohjelma tarkentui ja kiteytyi oppilaiden mielenkiinnon suuntaamana. Syksyn aikana ehdittiin rakentaa pienoismalleja, kiertää arvioimassa rakennettua ympäristöä taloraatina, suunnitella ja toteuttaa tilainstallaatioita sekä vierailla arkkitehtitoimistossa. Keväällä luotiin yhdessä kuvitteellinen maailma, jonka avulla perehdyttiin maiseman analysointiin ja maankäytön suunnittelun periaatteisiin. Lopuksi päästiin suunnittelemaan omaa asuntoa valitulle tontille.

Työmallista piirustuksiksi

Lämmittelytehtävänä oli rakentaa pienoismalli todellisesta tai mielikuvitusrakennuksesta. Pienoismallin rakentamisen jälkeen oppilaat piirsivät näkymän rakennuksestaan kolmesta eri kuvakulmasta. Tämä osoittautui hyväksi aloitustehtäväksi, sillä oppilaat olivat yllättävän taitavia, ja samalla tuli esiin kunkin oma näkökulma. Yksi oppilas piirsi heti pohjapiirroksen ja julkisivun kotitalostaan, ja sanoi arkkitehtivanhempiensa opettaneen häntä. Mukaan mahtui myös kuvitteellinen kirjasto, WTC-tornit, muumitalo, kerrostalo ja täysin mielikuvituksellisia sommitelmia.

Taloraati rakennuksia arvioimassa

Arkkitehtuurin ABC kirjan sisällön käsittelyn ja tehtävien lisäksi olemme ehtineet tehdä esimerkiksi taloraati-kierroksen. Oppilaat olivat yllättävänkin hyviä keskustelemaan arkkitehtuurista ja ympäristöstä eri näkökulmista.

Tilainstallaati0 pienoismallina ja 1:1 mittakaavassa
Maisema-analyysi
Maastomalli
Rakennuspaikan analyysi
Rakennuksen piirustukset ja pienoismalli

Osallistujat, tekijät, kumppanit ja tukijat

Tampereella lukuvuoden 2016–17 arkkitehtuurikerho toteutettiin Juhannuskylän koulussa. Paikallisena yhteistyökumppanina ja koordinaattorina toimi arkkitehti Kasmir Jolma Arkkitehtuurityöhuone Buenaventurasta. Hän oli myös kerhon vastuuohjaaja. Toisena ohjaajana vuorotteli arkkitehti Tytti Turpeinen. Buenaventura panosti hankkeeseen järjestämällä toimistovierailun kerholaisille. Juhannuskylän kerhossa arkkitehtuuria harrasti kaikkiaan 40 oppilasta 8-9-luokan oppilasta. Kokoontumisiinsa kerho sai käyttää toista koulun kuvataideluokista.