Hyppää sisältöön
Arkkitehtuuri on monitieteinen- ja taiteinen ilmiö, jonka tarkasteleminen koulujen oppiainerajat ylittävänä projektina tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteita kattavasti. Kuva: Kaappaus Aino Salmen toteuttamasta esittelyvideosta.

Arkkitehtuuri monialaisena kokonaisuutena, pilottiprojekti Hämeenlinnan lyseossa

Arkkitehtuuri kiinnittyy useisiin oppiaineisiin, mutta ennen kaikkea se on ilmiö, joka vaikuttaa ja on läsnä jokaisen ihmisen arjessa jatkuvasti. Siksi koen arkkitehtuurin sopivan niin hyvin ilmiöpohjaisen oppimiskokonaisuuden teemaksi. (Eeva Astala)

Rakennetun ympäristön tarkastelu nivoi yhteen yhteiskuntaopin, maantiedon, kuvataiteen ja oppilaanohjauksen sisältöjä Hämeenlinnassa syksyllä 2016 toteutetussa monialaisen oppimisen pilottiprojektissa.

Suunnitteluprosessia mukailevassa oppimisprosessissa Hämeenlinnan lyseon 9. luokan oppilaat tutkivat kotikaupunkinsa kehitystä, havainnoivat sen nykytilaa ja suunnittelivat sen tulevaisuutta. Tarkastelun kohteena oli erityisesti kaupungin keskustassa sijaitseva Kauppakeskus Linnan kortteli, joka oli tuolloin ajankohtainen kehittämisen kohde maankäytön suunnittelussa.

Pilotin tavoitteena on innostaa ja auttaa opettajia tarttumaan arkkitehtuuriin monitieteisenä ja -taiteisena ilmiönä ja suunnittelemaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia siihen tukeutuen. Tutustu projektin taustaan, toteutukseen ja tuloksiin Lastenkulttuurikeskus Arxin verkkosivuilla. Ota omaksesi tai sovella!

Projekti toteutettiin Lastenkulttuurikeskus Arxin ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteistyönä osana paikallista kulttuurikasvatussuunnitelmaa, Kulttuuripolkua. Toteutuksesta vastasi arkkitehtuurin läänintaiteilija Eeva Astala. Opetussisältöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi arkkitehti Taina Lindgren.

Aineistot

Taiteen edistämiskeskuksen tiedote
Projektin esittelyvideo
Projektin kirjallinen materiaali