Hyppää sisältöön
Kiemurteleva muuri erottaa laatoituksen syksyisistä kasveista.
Pertti Kukkosen Kirjailijamuuri Tampereen Vuoreksessa. Kuva: Pertti Kukkonen

Suomalaiset arvostavat taidetta yhteisessä ympäristössään

Suomalaiset haluavaprosentti_taiteellet kokea taidetta arjessaan. Prosenttiperiaatteen edistämishankkeen tilaamassa kyselytutkimuksessa 70 % vastaajista kertoo haluavansa taideteoksia arkiympäristöönsä, kuten asuinalueelleen, työpaikoille ja kouluihin. Kysely osoitti, että myös arkkitehtuurin merkitys tunnistetaan: yli 90% vastaajista on sitä mieltä, että kaunis rakentaminen on kansallisesti arvokasta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että taide nostaa asuinalueiden ja kiinteistöjen arvoa suomalaisten silmissä. Kyselytutkimuksen toteutti TNS Gallup elokuussa 2014. Vastaajia oli 1004.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus toimii yhteistyökumppanina opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa, joka edistää prosenttiperiaatteen toteuttamista.

Mikä prosenttiperiaate?

Prosenttiperiaate -toimintamallilla tarkoitetaan sitä, että rakennushankkeen rakennuskustannuksista tietty osuus, noin yksi prosentti, varataan rakennuksen tai sen ympäristöön sisälletyn taiteen hankintaan. Periaate soveltuu kaikkeen uudis- ja korjausrakentamiseen. Sitä on menestyksekkäästi käytetty sekä asuntojen että julkisten kohteiden toteutuksessa, kuten päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja liikennealueilla. Prosenttiperiaatteen myötä luodaan asukkaalle tai käyttäjälle yksilöllistä ja laadukasta ympäristöä. Taideteokset vahvistavat alueiden ja rakennusten identiteettiä ja vaikuttavat myönteisesti niiden imagoon. Julkisten ympäristöjen taide on myös demokraattista: se on kaikkien saatavilla.

Prosenttiperiaatteen edistäminen 2014–2015 on valtakunnallinen, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, 
jonka tavoitteena on lisätä prosenttiperiaatteen mukaista taidetta ja toimintaa. Hankkeeseen osallistuvat keskeiset 
taide-, taideteollisuus- ja arkkitehtuurin alan toimijat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Suomen Taiteilijaseura, 
Taiteen edistämiskeskus, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja Ympäristötaiteen säätiö. Prosenttiperiaatteen edistäminen on kirjattu myös Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan.

Aiheesta on myös julkaistu keväällä 2014 RT-kortti, jonka tuottamiseen Arkkitehtuurin tiedotuskeskus osallistui.

Lisää aiheesta:
Prosentti taiteelle: Taide-elämyksiä arkipäivään
Yle Uutiset 08.09.2014: Kyselytutkimus: Taide parantaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä
MTV Uutiset 08.09.2014: Prosenttitaide – mitä ihmettä se on?
Helsingin Sanomat 08.09.2014: Suomalaiset haluavat taidetta arkeensa
Teollisuustaiteen liitto Ornamo: Ansaitsemme taidetta arkeen