Hyppää sisältöön

Maankäytön ja rakentamisen neuvottelupäivä 20.11.2014 Helsingissä

Vaikutusten arviointi osana maankäytön suunnittelua – keskustelua hankkeista ja prosessin kehittämisestä

Aika: 20.11.2014, klo 9:30 – 15:00.

Paikka, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Valtion virastotalo, Opastinsilta 12, Helsinki.
Kokouskeskus, Iso auditorio

Neuvottelupäivän tarkoituksena on käydä keskustelua vaikutusten arvioinnista maankäytön suunnittelussa. Vaikutusten arviointia ohjaavat hankkeesta riippuen maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki) sekä niistä annetut asetukset. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi SOVA:n mukaan viranomaisen tulee selvittää ja arvioida valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset, jos niiden toteuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi muun muassa ihmiseen, luontoon ja sen monimuotoisuuteen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan tai luonnonvaroihin. Ympäristöarvioinnista vastaa suunnitelmaa tai ohjelmaa valmisteleva viranomainen.

Neuvottelupäivän tarkoituksena on mm. keskustella arviointivälineen valinnasta kaavoituksen yhteydessä; mikä arviointimenettely mihinkin hankkeeseen. Mitä seikkoja arvioinnissa on selvitettävä ja tuotava esiin, jotta arvioinnissa tavoiteltavat kriteerit täyttyvät? Toisinaan vaikutusten arviointiprosesseja on kuvattu raskaiksi ja kalliiksi. Onko tätä mahdollista kehittää ja miten?

Aamupäivän esitysten tarkoituksena on keskittyä vaikutusten arvioinnin prosessiin ja merkitykseen osana maankäytön suunnittelua. Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsauksessa esitellään mm. uusien vaikutusten arviointioppaiden sisältöä sekä niiden taustoja ja tavoitteita. Ely-keskuksen puheenvuoroissa käydään läpi vaikutusten arviointia osana kaavoitusta sekä YVA-lain mukaista prosessia yhteysviranomaisen näkökulmasta.

Iltapäivä on varattu niin kuntien kuin selvityksiä laativan konsulttiyrityksen kokemuksiin vaikutusten arvioinnista. Esityksissä käsitellään MRL:n ja YVA-lain mukaisia vaikutusten arviointiprosesseja, mm. mitä vaatimuksia eri osapuolet niille asettavat ja mitä tuloksia niiltä edellytetään.

Tilaisuus on maksuton. Lounas omakustanteinen

Lisätietoja ylitarkastaja Henrik Wager, henrik.wager@ely-keskus.fi, 040 488 1669
Ilmoittautumiset: https://www.webropolsurveys.com/S/44ED4F7C3CCE2279.par

Ohjelma

9:30 Kahvi
9:45 Päivän avaus, Johtaja Satu Pääkkönen, Uudenmaan ely-keskus
10:00 Ajankohtaista ympäristöministeriössä: Ympäristöneuvos Matti Laitio; Erityisasiantuntija Tuija Mikkonen
10:40 Vaikutusten arviointi suunnittelujärjestelmän osana: Ylitarkastaja Tuomas Autere, Uudenmaan ely-keskus
11:00 Ely-keskuksen kokemuksia ympäristövaikutusten arvioinnista ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta: Ylitarkastaja Pirkko Kekoni, Uudenmaan ely-keskus
11:20 Keskustelu
11:30 –12:30 Lounas
12:30 Raaseporin kokemuksia vaikutusten arvioinnissa maankäytön hankkeissa, esimerkkinä Tammisaaren kauppasataman asemakaava: Kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, Raaseporin kaupunki
12:50 Kokemuksia vaikutusten arvioinnista hankkeissa Espoossa: Toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy; Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamo sekä Finnoon sataman täytöt. YVA:n ja kaavoituksen suhde: Arkkitehti Mirkka Katajamäki, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
13:30 Eläintarhan ympäristön kehittäminen Helsingissä: Arkkitehti Martin Bunders, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
13:50 Kokemuksia ja näkemyksiä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä: johtaja Pasi Rajala, Rambol Finland Oy
14:10 Kahvi
14:30 Keskustelu
15:00 Päivän päätös