Hyppää sisältöön
Puurakennus niityllä.

Avoin keskustelutilaisuus kulttuuriympäristön tutkimuksesta ja tutkimusyhteistyöstä

Perjantaina 22.8.2014 klo 13
Helsingin yliopiston päärakennus
Fabianinkatu 33 (sali 7), Helsinki

Kutsu keskustelutilaisuuteen kulttuuriympäristön tutkimuksesta ja tutkimusyhteistyöstä

Kulttuuriympäristöt ovat ajankohtainen tutkimusalue sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Valtioneuvosto teki maaliskuussa 2014 periaatepäätöksen kulttuuriympäristöstrategiasta, johon sisältyy linjauksia alan tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi Suomi on osallistunut aktiivisesti Euroopan neuvoston ja UNESCOn toimintaan kulttuuriympäristöjen ja -perinnön hoitamiseksi ja vaalimiseksi. Suomi on mm. sitoutunut Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen (2000) tavoitteiden mukaisesti tunnistamaan maisemiaan, selvittämään niiden arvoja, lisäämään ihmisten maisematietoisuutta sekä kouluttamaan maisema-alan asiantuntijoita. Parhaillaan valmistellaan muitakin kulttuuriympäristöä koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

Kulttuuriympäristöä tai -maisemaa tutkitaan Suomessa useissa yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Kulttuuriympäristön tutkimusta edistetään myös valtionhallinnon sisällä tai sen toimeksiannosta. Tutkimusta tehdään monien tieteenalojen lähtökohdista, taiteellisesta tutkimuksesta luonnontieteelliseen, ja sen kriteerit vaihtelevat akateemisesta perustutkimuksesta maisema- ja maankäyttöselvityksiin. Suomessa tarvitaan laajaa vuoropuhelua kulttuuriympäristöä tutkivien tahojen kesken sekä tutkimusalojen, tutkimustiedon käyttäjien ja rahoittajien välillä.

Tervetuloa kehittämään uutta tutkimusyhteistyötä ja keskustelemaan mahdollisen kulttuuriympäristötutkimuksen seuran perustamisesta. Avoin keskustelutilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, luentosalissa 7 perjantaina 22. elokuuta 2014 klo 13 alkaen.

Kutsujat

Maunu Häyrynen, Turun yliopisto
Hannu Linkola, Helsingin yliopisto
Julia Donner, Aalto-yliopisto
Heikki Hanka, Jyväskylän yliopisto
Mikko Härö, Museovirasto
Olli-Paavo Koponen, Tampereen teknillinen yliopisto
Niina Käyhkö, Turun yliopisto
Aino Niskanen, Aalto-yliopisto
Markku Norvasuo, Aalto-yliopisto
Kirsi Saarikangas, Helsingin yliopisto
Jarkko Saarinen, Oulun yliopisto
Ulla Salmela, Museovirasto
Katriina Siivonen, Åbo Akademi
Outi Tahvonen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Anu Vauramo, Metsähallitus

Osa taiteilija Jyrki Nisosen Maitomaaottelu-teoksesta. Maitolaiturimuseo, Velaatantie, Teisko-Aitolahti. Valokuva: Anni Vartola 2010.
Osa taiteilija Jyrki Nisosen Maitomaaottelu-teoksesta. Maitolaiturimuseo, Velaatantie, Teisko-Aitolahti. Valokuva: Anni Vartola 2010.