Home » Tag Archives: taide (page 3)

Tag Archives: taide

Kuvia katoavasta tehtaasta

AAmus_Kangas-003

Jyväskylässä toimiva Luovan valokuvauksen keskus on jo 25 vuoden ajan edistänyt valokuvataiteen tunnetuksi tekemistä ja valokuvaajien verkostoitumista sekä Suomessa että kansainvälisesti. Juhlanäyttely esittelee viiden valokuvataiteilijan tulkinnan Jyväskylän Tourujoella sijaitsevan paperiteollisuusalueen merkityksestä ja muutoksesta kohti uutta, urbaania kaupunkitilaa. Kangas – katoava tehdas -valokuvanäyttely juhlii luovaa valokuvataiteen voimaa maltillisen kokeellisesti ja pidättyvän tyylikkäästi. Näyttely on hajautettu kahteen osoitteeseen: Alvar Aalto -museon galleriatilaan ja Jyväskylän …

Lue lisää »

Kaksi kiehtovaa videota prosenttitaiteesta

Pertti Kukkosen Kirjailijamuuri Tampereen Vuoreksessa. Kuva: Pertti Kukkonen

Suomen Taiteilijaseura on tuottanut kaksi mielenkiintoista videota, jotka kertovat taiteen prosenttiperiaattesta ja julkisen taideteosten merkityksestä. Prosenttiperiaate tarkoittaa toimintamallia, jossa yksi prosentti rakentamisen kustannuksista käytetään taiteeseen. Toisessa videossa  kuvanveistäjä Pekka Jylhä kertoo töistään, toisessa kerrotaan Oulun kaupungin taidepolitiikasta esimerkkinä muun muassa Oulun Ympäristötalo (Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy, 2011) ja taiteilija Maija Louekarin tilausteos. Linkit YouTube-kanavan videoihin Prosentti taiteelle: Taide oululaisten arjessa Prosentti taiteelle: Kuvanveistäjä Pekka Jylhän …

Lue lisää »

Suomalaiset arvostavat taidetta yhteisessä ympäristössään

Pertti Kukkosen Kirjailijamuuri Tampereen Vuoreksessa. Kuva: Pertti Kukkonen

Suomalaiset haluavat kokea taidetta arjessaan. Prosenttiperiaatteen edistämishankkeen tilaamassa kyselytutkimuksessa 70 % vastaajista kertoo haluavansa taideteoksia arkiympäristöönsä, kuten asuinalueelleen, työpaikoille ja kouluihin. Kysely osoitti, että myös arkkitehtuurin merkitys tunnistetaan: yli 90% vastaajista on sitä mieltä, että kaunis rakentaminen on kansallisesti arvokasta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että taide nostaa asuinalueiden ja kiinteistöjen arvoa suomalaisten silmissä. Kyselytutkimuksen toteutti TNS Gallup elokuussa 2014. Vastaajia …

Lue lisää »

Petroskoin taiteellinen psykoanalyysi

IMG_0571

Arkkitehtuurin piirissä Frosterus-tutkijana tunnettu taidehistorioitsija, kuvataiteilija, FT Kimmo Sarje (s. 1951) ottaa rakennetun ympäristön tarkkailijana yhä vahvemmin haltuunsa kuvataiteilija- ja tutkijaminänsä kyvyn tehdä tarkkoja havaintoja. Sarjen uusin kirja Asunto Valtakadulla (Artemisia editzioni 2014) on pieni, mutta vaarallisen painava tutkielma Petroskoista, jossa Sarje vietti kuukauden pohjoismaisena stipendiaattina kesällä 2003. Kirjan idea on selkeä, ja se muodostaa eräänlaisen epilogin Sarjen Petroskoi-suhteelle. Sarje on pitänyt oleskelunsa aikana päiväkirjaa, kuljeskellut – …

Lue lisää »

Valtionavustuksia rakennuskohteiden taidehankintoihin

Hattula_kattomaalauksia

Taiteen edistämiskeskus myöntää valtionavustuksia rakennuskohteiden taidehankintoihin. Hakuaika on 2.6.–15.8.2014. Avustus on tarkoitettu yhteisöille kuten kunnille, kuntayhtymille, yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, jotka hankkivat rakennuskohteisiinsa taideteoksia prosentilla rakennuskustannuksista. Avustuksia jaetaan yhteensä 380 000 euroa. Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -periaate on kansainvälinen malli, jolla taidehankinnat toteutetaan osana rakennushanketta. Suomessa prosenttiperiaatetta on käytetty vaihtelevasti toisen maailmansodan jälkeisistä vuosista alkaen. Prosenttiperiaate voi toteutua sekä uusissa rakennuskohteissa että korjausrakentamisessa ja …

Lue lisää »

Kuvia horisontittomasta perspektiivistä

Ulla-Maija Alanen: Sikisi / Conceived, 2013.

Arvio Ulla-Maija Alasen näyttelystä Ihmisen Tila Jyväskylän Alvar Aalto -museon Galleriassa Jyväskylässä 7.2.– 30.3.2014. Arkkitehtonista kokemusta kuvataan usein joko tilan käyttöön liittyvien vaikutelmien tai tilan herättämien tunnelmien kautta. Modernissa taidepuheessa käsitys havaitsijasta on laajentunut katseesta kehollisuuteen ja korostanut kokemuksen ruumiillisia, aistillisia ja jopa lihallisia ulottuvuuksia. Sinänsä aisti- tai keholähtöisen kokemuksellisuuden näkökulma ei ole uusi. Jo klassisessa arkkitehtuurissa pohdittiin katseen liikerataa …

Lue lisää »

RT-ohje: Taide rakennushankkeessa

RT-ohjeen Taide rakennushankkeessa tavoitteena on edistää ja helpottaa taiteen käyttöä ja taidehankkeiden toteutumista osana rakennushankkeita. Ohjeessa kuvataan eri osapuolten roolia ja tehtäviä rakentamisprosessissa sekä annetaan tietoja taidehankkeiden suunnittelun ja toteutuksen käytännön vaatimuksista. Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia hankkeessa mukana olevia tahoja ja sitä voidaan soveltaa sekä talonrakennus- että infrahankkeisiin. RT-ohjehanke on jatkumoa Ympäristötaiteen säätiön ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen vuonna 2012 alkaneelle …

Lue lisää »

Prosenttiperiaatteen edistäminen rakentamisessa

PyhŠn Laurin Kappeli

Vuoden 2014 alussa käynnistyi visuaalisten alojen kesken kaksivuotinen yhteistyöhanke ns. prosentti taiteeseen -periaatteen edistämiseksi rakentamisessa. Hankkeen suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuvat Suomen Taiteilijaseura, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus sekä Ympäristötaiteen Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman ohjelman tavoitteena on saada aikaan kehittämistoimia ja toimintamalleja prosenttiperiaatteen juurruttamiseksi osaksi suomalaista rakentamiskulttuuria (suunnittelu, maankäyttö, talonrakennus, infra- ja korjausrakentaminen) sekä osaksi kunnallista …

Lue lisää »