enfi
Home » Tag Archives: taide (page 3)

Tag Archives: taide

Valtionavustuksia rakennuskohteiden taidehankintoihin

Taiteen edistämiskeskus myöntää valtionavustuksia rakennuskohteiden taidehankintoihin. Hakuaika on 2.6.–15.8.2014. Avustus on tarkoitettu yhteisöille kuten kunnille, kuntayhtymille, yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, jotka hankkivat rakennuskohteisiinsa taideteoksia prosentilla rakennuskustannuksista. Avustuksia jaetaan yhteensä 380 000 euroa. Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -periaate on kansainvälinen malli, jolla taidehankinnat toteutetaan osana rakennushanketta. Suomessa prosenttiperiaatetta on käytetty vaihtelevasti toisen maailmansodan jälkeisistä vuosista alkaen. Prosenttiperiaate voi toteutua sekä uusissa rakennuskohteissa että korjausrakentamisessa ja …

Lue lisää »

Kuvia horisontittomasta perspektiivistä

Arvio Ulla-Maija Alasen näyttelystä Ihmisen Tila Jyväskylän Alvar Aalto -museon Galleriassa Jyväskylässä 7.2.– 30.3.2014. Arkkitehtonista kokemusta kuvataan usein joko tilan käyttöön liittyvien vaikutelmien tai tilan herättämien tunnelmien kautta. Modernissa taidepuheessa käsitys havaitsijasta on laajentunut katseesta kehollisuuteen ja korostanut kokemuksen ruumiillisia, aistillisia ja jopa lihallisia ulottuvuuksia. Sinänsä aisti- tai keholähtöisen kokemuksellisuuden näkökulma ei ole uusi. Jo klassisessa arkkitehtuurissa pohdittiin katseen liikerataa …

Lue lisää »

RT-ohje: Taide rakennushankkeessa

RT-ohjeen Taide rakennushankkeessa tavoitteena on edistää ja helpottaa taiteen käyttöä ja taidehankkeiden toteutumista osana rakennushankkeita. Ohjeessa kuvataan eri osapuolten roolia ja tehtäviä rakentamisprosessissa sekä annetaan tietoja taidehankkeiden suunnittelun ja toteutuksen käytännön vaatimuksista. Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia hankkeessa mukana olevia tahoja ja sitä voidaan soveltaa sekä talonrakennus- että infrahankkeisiin. RT-ohjehanke on jatkumoa Ympäristötaiteen säätiön ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen vuonna 2012 alkaneelle …

Lue lisää »

Prosenttiperiaatteen edistäminen rakentamisessa

Vuoden 2014 alussa käynnistyi visuaalisten alojen kesken kaksivuotinen yhteistyöhanke ns. prosentti taiteeseen -periaatteen edistämiseksi rakentamisessa. Hankkeen suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuvat Suomen Taiteilijaseura, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus sekä Ympäristötaiteen Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman ohjelman tavoitteena on saada aikaan kehittämistoimia ja toimintamalleja prosenttiperiaatteen juurruttamiseksi osaksi suomalaista rakentamiskulttuuria (suunnittelu, maankäyttö, talonrakennus, infra- ja korjausrakentaminen) sekä osaksi kunnallista …

Lue lisää »