Home » Tag Archives: kirja (page 2)

Tag Archives: kirja

Petroskoin taiteellinen psykoanalyysi

IMG_0571

Arkkitehtuurin piirissä Frosterus-tutkijana tunnettu taidehistorioitsija, kuvataiteilija, FT Kimmo Sarje (s. 1951) ottaa rakennetun ympäristön tarkkailijana yhä vahvemmin haltuunsa kuvataiteilija- ja tutkijaminänsä kyvyn tehdä tarkkoja havaintoja. Sarjen uusin kirja Asunto Valtakadulla (Artemisia editzioni 2014) on pieni, mutta vaarallisen painava tutkielma Petroskoista, jossa Sarje vietti kuukauden pohjoismaisena stipendiaattina kesällä 2003. Kirjan idea on selkeä, ja se muodostaa eräänlaisen epilogin Sarjen Petroskoi-suhteelle. Sarje on pitänyt oleskelunsa aikana päiväkirjaa, kuljeskellut – …

Lue lisää »

Väitös Lapin matkailurakentamisesta

Arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnittelema Inarin matkailumaja valmistui vuonna 1937. Valokuva: Aarne Pietinen 1939 SVM.

TkL, arkkitehti Harri Hautajärven väitöskirja Autiotuvista lomakaupunkeihin. Lapin matkailun arkkitehtuurihistoria  avaa täysin uuden näkökulman yhä massiivisemmaksi käyvään matkailurakentamiseen Lapissa. Tutkimus käsittelee Lapin matkailun historiaa arkkitehtuurin näkökulmasta ja kuvaa, miten matkailu ja arkkitehtuuri ovat vaikuttaneet toisiinsa Lapissa aina 1800-luvulta alkaen. Matkailurakentamista tarkastellaan varsinkin suhteessa maisemiin ja paikalliseen kulttuuriin. Hautajärvi osoittaa, kuinka Lapin maakunnan matkailuarkkitehtuurissa ovat näkyneet 1800-luvun lopulta lähtien sekä kansainväliset että kansalliset vaikutteet ja kuinka …

Lue lisää »

Uusi tulkinta kuvasta, tekstistä ja Derridasta arkkitehtuurissa

Tähtinen_writingarchitecture

Arkkitehti Sari Tähtinen on lisännyt uuden, kiehtovan luvun arkkitehtuurin teoriaan väitöskirjallaan Writing architecture: Textual image practices – a textual approach in architectural research (Aalto ARTS Books, 2013). Tutkimus tarkastelee kuvien asemaa ja niiden epätäsmällistä, alati muuntuvaa olemusta arkkitehtuurissa. Tähtisen lähtökohtana on käsitys kuvista arkkitehdin työhön olennaisesti kuuluvana elementtinä. Arkkitehti on kuvien tekijä. Tähtinen osoittaa, etteivät kuvat kuitenkaan ole lainkaan niin …

Lue lisää »