Home » Tag Archives: Jyväskylä (page 3)

Tag Archives: Jyväskylä

Kaupunki siipien alla -kirja näyttää Jyväskylän kehityksen ilmakuvina

Kaupunki siipien alla -kirjan kansi. Kuvassa ylhäällä Karhumäen veljekset kuvauslennolla, Niilo ohjaa ja Valto kuvaa. Alhaalla näkymä Jyväskylän keskustasta maaliskuussa 1936. Suurikokoisessa kirjassa on 200 sivua, 225 valokuvaa sekä 30 paikannusta helpottavaa karttaa.

FT Jussi Jäppisen uusimmassa Kaupunki siipien alla – Jyväskylä vanhoissa ilmavalokuvissa -teoksessa esitellään Jyväskylässä ja sen lähiympäristössä tapahtunutta rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman muutosta ilmakuvien välityksellä. Kirjassa selvitetään muutosten syitä ja taustoja sekä esitellään kuvissa näkyviä kohteita, alueita ja tapahtumia sekä niiden historiaa. Lähtökohtana on Ilmavoimien ja Karhumäen veljesten Jyväskylän seudulla 1920-luvun puolivälistä 1960-luvun puoliväliin ottamat ilmakuvat. Tänä aikana kaupungin väkiluku …

Lue lisää »

Kuvia horisontittomasta perspektiivistä

Ulla-Maija Alanen: Sikisi / Conceived, 2013.

Arvio Ulla-Maija Alasen näyttelystä Ihmisen Tila Jyväskylän Alvar Aalto -museon Galleriassa Jyväskylässä 7.2.– 30.3.2014. Arkkitehtonista kokemusta kuvataan usein joko tilan käyttöön liittyvien vaikutelmien tai tilan herättämien tunnelmien kautta. Modernissa taidepuheessa käsitys havaitsijasta on laajentunut katseesta kehollisuuteen ja korostanut kokemuksen ruumiillisia, aistillisia ja jopa lihallisia ulottuvuuksia. Sinänsä aisti- tai keholähtöisen kokemuksellisuuden näkökulma ei ole uusi. Jo klassisessa arkkitehtuurissa pohdittiin katseen liikerataa …

Lue lisää »