enfi
Home » Tag Archives: julkaisut (page 3)

Tag Archives: julkaisut

Arkkitehti 4/2014 porautuu asuntosuunnitteluun

Uusi Arkkitehti 4/2014 paneutuu sosiaalisesti rikkaamman arjen arkkitehtuuriin, koteihin ja yhteisöasumiseen. Arkkitehti, tutkija Anna Helamaa kirjoittaa artikkelissaan yhteisöasumisen periaatteista ja esittelee esimerkkejä Tanskasta, Ruotsista ja Hollannista. Keväällä Aalto-yliopiston tilasuunnittelun laitokselta väitellyt taiteen tohtori Antti Pirinen kirjoittaa käyttäjän marginaalisesta roolista aikamme asuntotuotannossa. Professori Panu Lehtovuori arvioi Jyväskylän asuntomessuja 2014, TkT Harri Hautajärvi esittelee purkutuomion saaneen Aarno Ruusuvuoren (1925–1992) yksityistalon, ja Helsingin yliopiston taidehistorian professori Kirsi Saarikangas kommentoi lähiöasumista. Uusimman numeron …

Lue lisää »

Toteutumattomia suunnitelmia Arkkitehtuurimuseon kokoelmista

Arkkitehtuurimuseo on julkaissut verkkoaineistoa, jossa esitellään museon kokoelmiin kuuluvia toteutumattomia suunnitelmia, kilpailuehdotuksia ja koulutöitä. Pilvilinnoja – pöydälle jääneitä suunnitelmia -kokonaisuuden julkaisu liittyy 12–14.9.2014 vietettyjen Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan. Sivustolla esitellään 17 erinomaista ajankuvaa tarjoavaa visiota: tornisuunnitelmia, kaupungintaloja, yksityistaloja, kulttuuri- ja liikennerakennuksia sekä kaupunkisuunnitelmia. Sisällön ovat toimittaneet museon arkistonhoitaja Elina Standertskjöld ja amanuenssi Petteri Kummala. Aineisto pohjautuu Arkkitehtuurimuseon pienessä näyttelysalissa 5.12.2012–24.2.2013 olleeseen samannimiseen näyttelyyn.

Lue lisää »

Tutkimusraportti rakennemalleista kaupunkiseutujen suunnittelussa

Ympäristöministeriön rahoittaman tutkimushankkeen tuloksena on julkaistu tutkimusraportti Rakennemallit kaupunkiseutujen suunnittelussa. Raportin ovat laatineet professori Raine Mäntysalo sekä tohtorikoulutettavat Jonna K. Kangasoja ja Vesa Kanninen Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitoksen tutkimusryhmä YTK:sta. Raportti perehtyy kansainvälisestikin ajankohtaiseen strategisen maankäytön suunnittelun teoriaan ja käy keskustelua strategisen maankäytön suunnittelun käytännöistä. Raportissa on haastateltu muutamia kokeneita suunnittelijoita ja valotettu haastateltujen kokemuksia epämuodollisten rakennemallien käytöstä kaupunkiseuduilla strategisina suunnitteluinstrumentteina. Lisäksi käydään läpi eri kaupunkiseuduilla laadittuja rakennemalleja …

Lue lisää »

Nuoret suomalaisarkkitehdit näyttävästi esillä eurooppalaisessa A10-arkkitehtuurilehdessä

Eurooppalainen A10 -arkkitehtuurilehti omistaa heinä-elokuun numerossaan 58/2014 viisi aukeamaa uuden suomalaisen arkkitehtuurin ja nousevien arkkitehtitoimistojen esittelyyn. Eurovision-juttusarjaan kuuluvan Suomi-katsauksen on laatinut Suomessa toukokuussa 2014 vieraillut päätoimittaja Indira van ‘t Klooster yhteistyössä A10:n pitkäaikaisen Suomen-kirjeenvaihtajan, arkkitehti SAFA Tarja Nurmen kanssa. Toimitusta ovat avustaneet myös Arkkitehtuurimuseo ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus. Runsaasti kuvitetussa ja monipuolisesti kootussa Eurovision Finland -kokonaisuudessa esitellään sekä uutta asuntoarkkitehtuuria että …

Lue lisää »

Arkkitehti 3/2014 on ilmestynyt

Enemmän muotia ja taidetta! Muodikkuutta pidetään usein merkkinä pinnallisuudesta – ainakin arkkitehtuurissa. Kulttuuritoimittaja Jonni Roos ajattelee toisin. Hän näkee muodin ja arkkitehtuurin suhteen hedelmällisenä mahdollisuuksien maisemana. Muodin kyky antaa muoto ihmisten toiveille ja kaipuulle on alue, josta arkkitehtuuri voisi ottaa oppia. Arkkitehdin uusi numero tuo esiin muodin, taiteen ja arkkitehtuurin välisiä vuorovaikutuksia. Kriitikko Otso Kantokorpi kirjoittaa kuvataiteilija Jorma Hautalan ja …

Lue lisää »

Arkkitehti 2/2014 on ilmestynyt

Suojelemmeko Aallon hengiltä? Näin kysyy Aalto-tutkija Eeva-Liisa Pelkonen. Hän varoittaa turhasta sterilisoinnista ja rakennusten autioittamisesta museokäyttöön. Liian pitkälle viety rakennussuojelu saattaa historian muistamisen sijaan aiheuttaa muistinmenetyksen. Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa professorina työskentelevä Pelkonen pohtii kriteereitä, jotka asettavat Aallon rakennukset ylitse muiden uhanalaisten kohteiden. ”Aalto suunnitteli rakennuksensa ensisijaisesti käyttäjä mielessään. Antakaamme niiden siis olla täynnä elämää!”  Myös arkkitehdit Sirkkaliisa Jetsonen ja Jonas Malmberg …

Lue lisää »

Uusi kirja Suomen kaupunkirakentamisen historiasta

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran uutuusteos on ensimmäinen kokonaisesitys suomalaisten kaupunkien rakennuskulttuurista ja kaavoituksesta keskiajan alusta 1800-luvun lopulle. Kaksiosaisessa teoksessa kartoitetaan historiallinen tilanne, jossa kaupungit syntyivät ja kehittyivät, kerrotaan rakentamisen kansainvälisistä esikuvista ja kaupunkirakentamiseen vaikuttaneista laeista ja säädöksistä sekä tarkastellaan väestön, sosiaalisen kehitykseen ja elinkeinojen vaikutusta asemakaavoitukseen. Teoksen ovat kirjoittaneet alojensa eturivin asiantuntijat: Janne Harjula, Marja Terttu Knapas, Juhani Kostet, Pekka Kärki, Henrik Lilius, …

Lue lisää »

Arkkitehti 1/2014: Arkkitehtuurin Kiina-ilmiö

Kiinasta on tullut suuri nykyarkkitehtuurin työmaa. Arkkitehdit eri puolilta maailmaa ovat olleet uudistamassa kiinalaisia kaupunkeja. Kiinnostavia rakennuksia on toteutettu paljon, mutta nopeasti kasvavien kaupunkien toimivuus urbanismina selviää vasta ajan myötä. Suomalaisista arkkitehdeista Kiinassa on menestynyt näkyvimmin Pekka Salminen. Hänen toimistollaan on useita hankkeita, joista ensimmäinen tärkeä työ, oopperatalo Wuxin miljoonakaupunkiin, esitellään lehdessä. Hollantilainen Ole Bouman, Shenzhenin arkkitehtuuribiennaalin johtaja, kirjoittaa tapahtumasta, …

Lue lisää »

Uudistunut verkkojulkaisumme finnisharchitecture.fi

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on avannut Arkkitehtuurin päivänä 3.2.2014 suomalaista arkkitehtuuria käsittelevän englanninkielisen verkkojulkaisun finnisharchitecture.fi. Julkaisun tavoitteena on tehdä kansainväliselle arkkitehtuuriyleisölle suunnattua nopeaa, terävää ja taustoittavaa verkkojournalismia. Näkökulma arkkitehtuurin on laaja: julkaisussa käsitellään kaikkia arkkitehtuurin olomuotoja ja reunailmiöitä. Juttujen pääpaino on kansainvälisesti kiinnostavissa uutisaiheissa. Finnisharchitecture.fi -julkaisun avausnumeron sisällön on toimittanut arkkitehti Anni Vartola.

Lue lisää »