enfi
Home » Pssst! (page 33)

Pssst!

Arkkitehti 1/2014: Arkkitehtuurin Kiina-ilmiö

Kiinasta on tullut suuri nykyarkkitehtuurin työmaa. Arkkitehdit eri puolilta maailmaa ovat olleet uudistamassa kiinalaisia kaupunkeja. Kiinnostavia rakennuksia on toteutettu paljon, mutta nopeasti kasvavien kaupunkien toimivuus urbanismina selviää vasta ajan myötä. Suomalaisista arkkitehdeista Kiinassa on menestynyt näkyvimmin Pekka Salminen. Hänen toimistollaan on useita hankkeita, joista ensimmäinen tärkeä työ, oopperatalo Wuxin miljoonakaupunkiin, esitellään lehdessä. Hollantilainen Ole Bouman, Shenzhenin arkkitehtuuribiennaalin johtaja, kirjoittaa tapahtumasta, …

Lue lisää »

Hae Helsingin kaupungin tutkimusapurahaa

Kuva: Nea Ilmevalta

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintojen (lisensiaattityö ja väitöskirja) tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoita. Apurahoja jaetaan noin 8–12 kpl ja yksittäinen hakija voi tyypillisesti saada noin 2 000–8 000 euroa. Kriteereissä korostetaan Helsinkiin liittyviä tutkimusteemoja kuten kaupunkitaloutta ja elinkeinotoiminnan edellytyksiä, kaupungin tilaamien tai tuottamien palvelujen järjestämistä ja arviointia sekä …

Lue lisää »

Osallistu Bordeaux’n Boarding 2014 -katselmukseen

Ranskan Bordeaux’ssa sijaitseva, vuonna 1981 perustettu maineikas arkkitehtuurikeskus Arc en Rêve Centre d’Architecture sekä Bordeaux’n arkkitehtuurikoulu École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux kutsuvat vuonna 2012 tai sen jälkeen valmistuneita arkkitehteja, muotoilijoita, maisema-arkkitehteja ja kaupunkisuunnittelijoita lähettämään ehdotuksia kesällä 2014 pidettävään Boarding-katselmukseen. Tämän vuoden teema on vuorovaikutus. Katselmuksen tavoitteena on tutkia julkisen tilan käyttöä ja määritelmiä. Boarding-katselmus kysyy, kuinka nuoret …

Lue lisää »

Lastun perustaja Hannu Puuruselle tunnustusta

Pohjois-Savon taidetoimikunta on myöntänyt taidepalkinnon arkkitehti Hannu Puuruselle tunnustuksena merkittävästä panoksestaan rakennustaiteen alalla. Palkinto on 5000 euroa. Palkinnon perusteluissa korostetaan Hannu Puurusen pitkää ja monipuolista työpanosta rakennustaiteen ja ympäristökulttuurin vaikuttajana. Puurusen uraan on kuulunut työtä museovirastossa ja muissa valtion restaurointisuunnittelun ja toteutuksen tehtävissä sekä alan koulutuksen suunnittelussa. Puurusen omaa nimeään kantavan arkkitehtitoimiston ydinosaamista ovat olleet erilaiset yksityistalojen ja arvorakennusten korjaus- ja …

Lue lisää »

Arkki vie suomalaista koulutusosaamista Kreikkaan

Arkkitehtuurikoulu Arkki laajentaa toimintaansa lasten ja nuorten arkkitehtuurikasvatuksen parissa. Vastasolmittu yhteistyösopimus Designembassador Oy:n kanssa kattaa paikallisten arkkitehtien koulutuksen arkkitehtuuriopettajiksi sekä Arkin opetussisältöjen käytön Kreikassa ja Kyproksella lasten ja nuorten arkkitehtuuriopetuksessa. “Lähitulevaisuudessa metropolisoituminen ja rakentamisen kiihtyminen tuovat valtavia haasteita mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun kaikkialla maailmassa. Me Arkissa uskomme, että arkkitehtuurikasvatuksen avulla voidaan antaa nuorille tietoa, taitoja ja vaikutuksen välineitä näiden haasteiden …

Lue lisää »

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkistanut lastenkulttuuripoliittisen ohjelman

Lastenkulttuuripoliittisessa ohjelmaehdotuksessa vuosille 2014–2018 esitetään toimia, joilla taide ja kulttuuri saataisiin nykyistä tasavertaisemmin lasten ja nuorten ulottuville.  Ohjelmaehdotus korostaa lapsuuden laatua ja arvostamista, lasten ja nuorten kuulemista esimerkiksi ympäristöjen suunnittelussa sekä aikuisten ja lasten vuorovaikutusta. – Taide- ja taitoaineiden merkitys on keskeinen, kun puhutaan koulun kulttuurikasvatuksen eheyttämisestä muuhun opetukseen ja koulun ulkopuoliseen toimintaan. Lisäämällä jokaisen lapsen ja nuoren kulttuurikompetenssia vahvistetaan …

Lue lisää »

SAFAn TunnustusPAANU 2013 arkkitehti Pekka Lahdelle

Arkkitehti Pekka Lahti saa vuoden 2013 TunnustusPAANU-palkinnon.

Arkkitehti, tekniikan lisensiaatti Pekka Lahti on saanut vuoden 2013 TunnustusPAANUn ansioistaan ympäristöystävällisen suunnittelun edistäjänä sekä kestävän kehityksen mukaisen yhdyskuntasuunnittelun tutkijana ja tiedonvälittäjänä. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA haluaa palkinnollaan osoittaa arvostustaan Pekka Lahden elämäntyötä kohtaan ja lisätä keskustelua ekologisesta suunnittelusta ja yhdyskuntasuunnittelun merkityksestä kestävän kehityksen toteuttamisessa. Lahti valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1974 ja tekniikan lisensiaatiksi 1988. Hän on työskennellyt Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa vuodesta …

Lue lisää »