Arkkitehtuurin perusteita

Arkkitehtuurin ABC: Löytöretki rakennettuun ympäristöön

abc1kansiErityisesti yläkouluille ja lukioille suunnatun oppikirjan painopiste on nykypäivän rakennetussa ympäristössä, jota lähestytään jokapäiväiseen elämään liittyvinä tiloina ja paikkoina.

Johdatus arkkitehtuuriin -luvussa esitellään lyhyesti arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön liittyviä käsitteitä ja puhutaan arkkitehtuurin merkityksestä. Opetuskokonaisuuksien muodostamassa osuudessa rakennettua ympäristöä tarkastellaan ihmisen lapsuudesta aikuisuuteen laajenevan elinpiirin viitoittamaa tietä. Aluksi tutustutaan pieniin yksilöllisiin omiin paikkoihin ja vähitellen yhä suurempiin kokonaisuuksiin. Tiedustele painettua julkaisua tai siirry lukemaan.

Arkkitehtuurin ABC 2: Peruskäsitteitä

abc2kansiErityisesti yläkouluille ja lukioille suunnattu kirja esittelee arkkitehtuurin peruskäsitteitä arkkitehtien kirjoittamin elämyksellisten ja kokemuksellisten artikkelien avulla. Tutuksi tulevat (1) Paikan henki, (2) Massa ja Muoto, (3) Mitat, suhteet ja mittakaava, (4) Rakenteet, (5) Tila, aika ja liike, (6) Pinnat, materiaalit ja värit, (7) Valo ja varjo sekä (8) Kestävä rakentaminen.

Runsas ja tekstin sisältöä tukeva kuvitus avaa näkymiä sekä kirjoittajien omiin kohteisiin että muihin mielenkiintoisiin rakenteisiin ja rakennuksiin. Lisäksi artikkeleiden yhteyteen on laadittu tehtäviä, joiden avulla käsitteiden sisältöä voidaan edelleen avata. Tiedustele suomen- tai englanninkielistä painosta tai siirry lukemaan.

Rum – en bok om arkitektur och samhällsplanering

rumkansiBoken vill lyfta fram arkitekturen; synliggöra och granska den ur olika synvinklar, visa hur arkitekturen påverkar våra liv på många olika nivåer och visa arkitekturens betydelse för vårt välbefinnande samt skapa förutsättningar för att kunna delta i samhällsplaneringen.

Idén är att integrera arkitekturen i alla ämnen i den normala undervisningen i skolan. Boken kan också användas vid tema- och projektarbeten samt för valfria kurser. Som en röd tråd genom boken löper begreppet rum; olika sorters rum: offentliga, privata, rum i naturen, staden eller i hemmet, stora och små rum, konkreta rum eller drömmarnas fantasirum. Rum ur det förgångna, i vår vardag och framtidens oupptäckta rum.

Boken riktar sig i första hand till elever i grundskolans högstadium och gymnasiet, men den lämpar sig också för den grundläggande yrkesutbildningen, bildkonstskolor och för alla som är intresserade av arkitektur. På lågstadiet är boken närmast avsedd för lärarna. Boken kompletteras med övningar för elever på alla skolstadier.

Tilat, talot & kaupungit

Tilat, talot, kaupungitAlakoulun perusopetuksen opetussuunnitelmaan pohjautuva ja sen eri oppiaineiden sisältöjä integroiva arkkitehtuurin opetusmateriaali on jaoteltu kolmeen teemaan: arkkitehtuurin peruskäsitteet, asuminen ja kaupunki.

Kukin osa-alue sisältää 1 johdantoarkin ja 3 tehtäväarkkia sekä niitä täydentävät apuarkit. Johdantoarkit antavat opettajalle taustatietoa käsiteltävästä teemasta. Niissä nostetaan esiin keskeiset käsitteet ja yhteys perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Tehtäväarkit on jaoteltu luokille 1-2, 3-4 ja 5-6. Niissä esitellään tehtävän sisältö, tavoitteet, menetelmät, tarvittavat materiaalit, tehtävään kuluva aika ja yhteydet eri oppiaineisiin. Tehtäväkohtaiset kuvapankit auttavat opettajaa tehtävien alustamisessa. Apuarkit helpottavat tehtävän toteutuksen suunnittelussa ja nopeuttavat ohjausta. Opetusmateriaali on kenen tahansa käytettävissä, ladattavissa ja tulostettavissa.

Golden Cubes 2013-14 -Suomen osakilpailun voittaja sarjassa Written Media!

Arkkitehtuurin työkalupakki

IMG_3349Opetusmateriaali, joka kannustaa tekemään havaintoja rakennetusta ympäristöstä kaikilla aisteilla, sisältää opettajan kortin, 18 tehtäväkorttia sekä 4 aistityökalua. Neljässä tehtäväkortissa keskitytään erityisesti aistimiseen. Lopuissa tehtävät nivoutuvat arkkitehtuurin peruskäsitteisiin.

Työkalupakin aistiharjoitukset ja tehtävät on tarkoitettu ohjenuoraksi ja inspiraation lähteeksi opettajalle. Ne ovat helposti muunneltavissa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Aistityökaluja (käsipeiliä, pahvikartiota, silmälappuja ja kynsikkäitä) voidaan hyödyntää jokaisessa tehtävässä. Opetuspaketti perustuu tekemällä oppimisen hyväksi havaittuihin menetelmiin. Tehtävät on suunniteltu pedagogisesti niin, että jokainen voi tuntea työskennellessään onnistumisen kokemuksia sekä oppia omien havaintojensa ja kokemustensa kautta.

Tiedustele painettua julkaisua tai tutustu siihen verkossa: suomi, svenska, english, italiana, slovene, dansk, română.