Opetusmateriaalia ja tausta-aineistoja

Tälle sivulle on koottu tietoa arkkitehtuurikasvatuksen oppikirjoista ja oppaista, tehtäväpaketeista ja virikeaineistoista sekä tausta-aineistoksi sopivista arkkitehtuurioppaista ja -kirjallisuudesta. Aineisto on jaoteltu teemoittain. Teemojen kautta avautuu osumia niin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kuin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Teemat helpottavat myös arkkitehtuurin harrastajaa löytämään mielenkiintoista luettavaa ja vinkkejä arkkitehtuurin omatoimiseenkin tutkiskeluun.

Arkkitehtuurin perusteita

Arkkitehtuurin perusteita

Arkkitehtuurin ABC: Löytöretki rakennettuun ympäristöön

abc1kansiErityisesti yläkouluille ja lukioille suunnatun oppikirjan painopiste on nykypäivän rakennetussa ympäristössä, jota lähestytään jokapäiväiseen elämään liittyvinä tiloina ja paikkoina.

Johdatus arkkitehtuuriin -luvussa esitellään lyhyesti arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön liittyviä käsitteitä ja puhutaan arkkitehtuurin merkityksestä. Opetuskokonaisuuksien muodostamassa osuudessa rakennettua ympäristöä tarkastellaan ihmisen lapsuudesta aikuisuuteen laajenevan elinpiirin viitoittamaa tietä. Aluksi tutustutaan pieniin yksilöllisiin omiin paikkoihin ja vähitellen yhä suurempiin kokonaisuuksiin. Tiedustele painettua julkaisua tai siirry lukemaan.

Arkkitehtuurin ABC 2: Peruskäsitteitä

abc2kansiErityisesti yläkouluille ja lukioille suunnattu kirja esittelee arkkitehtuurin peruskäsitteitä arkkitehtien kirjoittamin elämyksellisten ja kokemuksellisten artikkelien avulla. Tutuksi tulevat (1) Paikan henki, (2) Massa ja Muoto, (3) Mitat, suhteet ja mittakaava, (4) Rakenteet, (5) Tila, aika ja liike, (6) Pinnat, materiaalit ja värit, (7) Valo ja varjo sekä (8) Kestävä rakentaminen.

Runsas ja tekstin sisältöä tukeva kuvitus avaa näkymiä sekä kirjoittajien omiin kohteisiin että muihin mielenkiintoisiin rakenteisiin ja rakennuksiin. Lisäksi artikkeleiden yhteyteen on laadittu tehtäviä, joiden avulla käsitteiden sisältöä voidaan edelleen avata. Tiedustele suomen- tai englanninkielistä painosta tai siirry lukemaan.

Rum – en bok om arkitektur och samhällsplanering

rumkansiBoken vill lyfta fram arkitekturen; synliggöra och granska den ur olika synvinklar, visa hur arkitekturen påverkar våra liv på många olika nivåer och visa arkitekturens betydelse för vårt välbefinnande samt skapa förutsättningar för att kunna delta i samhällsplaneringen.

Idén är att integrera arkitekturen i alla ämnen i den normala undervisningen i skolan. Boken kan också användas vid tema- och projektarbeten samt för valfria kurser. Som en röd tråd genom boken löper begreppet rum; olika sorters rum: offentliga, privata, rum i naturen, staden eller i hemmet, stora och små rum, konkreta rum eller drömmarnas fantasirum. Rum ur det förgångna, i vår vardag och framtidens oupptäckta rum.

Boken riktar sig i första hand till elever i grundskolans högstadium och gymnasiet, men den lämpar sig också för den grundläggande yrkesutbildningen, bildkonstskolor och för alla som är intresserade av arkitektur. På lågstadiet är boken närmast avsedd för lärarna. Boken kompletteras med övningar för elever på alla skolstadier.

Tilat, talot & kaupungit

Tilat, talot, kaupungitAlakoulun perusopetuksen opetussuunnitelmaan pohjautuva ja sen eri oppiaineiden sisältöjä integroiva arkkitehtuurin opetusmateriaali on jaoteltu kolmeen teemaan: arkkitehtuurin peruskäsitteet, asuminen ja kaupunki.

Kukin osa-alue sisältää 1 johdantoarkin ja 3 tehtäväarkkia sekä niitä täydentävät apuarkit. Johdantoarkit antavat opettajalle taustatietoa käsiteltävästä teemasta. Niissä nostetaan esiin keskeiset käsitteet ja yhteys perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Tehtäväarkit on jaoteltu luokille 1-2, 3-4 ja 5-6. Niissä esitellään tehtävän sisältö, tavoitteet, menetelmät, tarvittavat materiaalit, tehtävään kuluva aika ja yhteydet eri oppiaineisiin. Tehtäväkohtaiset kuvapankit auttavat opettajaa tehtävien alustamisessa. Apuarkit helpottavat tehtävän toteutuksen suunnittelussa ja nopeuttavat ohjausta. Opetusmateriaali on kenen tahansa käytettävissä, ladattavissa ja tulostettavissa.

Golden Cubes 2013-14 -Suomen osakilpailun voittaja sarjassa Written Media!

Arkkitehtuurin työkalupakki

IMG_3349Opetusmateriaali, joka kannustaa tekemään havaintoja rakennetusta ympäristöstä kaikilla aisteilla, sisältää opettajan kortin, 18 tehtäväkorttia sekä 4 aistityökalua. Neljässä tehtäväkortissa keskitytään erityisesti aistimiseen. Lopuissa tehtävät nivoutuvat arkkitehtuurin peruskäsitteisiin.

Työkalupakin aistiharjoitukset ja tehtävät on tarkoitettu ohjenuoraksi ja inspiraation lähteeksi opettajalle. Ne ovat helposti muunneltavissa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Aistityökaluja (käsipeiliä, pahvikartiota, silmälappuja ja kynsikkäitä) voidaan hyödyntää jokaisessa tehtävässä. Opetuspaketti perustuu tekemällä oppimisen hyväksi havaittuihin menetelmiin. Tehtävät on suunniteltu pedagogisesti niin, että jokainen voi tuntea työskennellessään onnistumisen kokemuksia sekä oppia omien havaintojensa ja kokemustensa kautta.

Tiedustele painettua julkaisua tai tutustu siihen verkossa: suomi, svenska, english, italiana, slovene, dansk, română.

Arkkitehtuuria kautta aikojen

Arkkitehtuuria kautta aikojen

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -verkkopeli

Kuvankaappaus 2014-3-18 kello 14.13.45Miten asuttiin viime vuosisadan alussa? Kuka suunnitteli Suomen kansallismuseon? Mitä tarkoittaa funktionalismi? Onko Alvar Aalto suunnitellut ”mummonmökkejä”? Miten autojen lisääntyminen vaikutti kaupunkien suunnitteluun? Lähde mukaan aikamatkalle ja etsi vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -peli kertoo Suomen 1900 -luvun arkkitehtuurista ja tyyleistä ajalle tyypillisten rakennusten avulla ja yleiseen historiaan kytkeytyen. Peli koostuu kahdesta osasta: 1900-1940 ja 1950-1990. Ensimmäisessä osassa pelaajaa opastavat aikansa tunnetuimpiin kuuluneet arkkitehdit Eliel Saarinen, Jarl Eklund, Erik Bryggman, Alvar Aalto sekä Kettusen perhe Karjalasta. Toisessa osassa oppaina toimivat Jorma Järvi, Aarno Ruusuvuori, Juha leiviskä, Raili ja Reima Pietilä sekä Ilmari Lahdelma ja Rainer Mahlamäki. Lisätietoa oppaistakin pelissä.

Siirry pelaamaan läpi vuosikymmenten. Spela arkitekturspel på nätet.

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -opettajan opas ja tehtäväpaketti

Kuvankaappaus 2014-3-18 kello 14.21.29Omatoimisen vierailijan opas esittelee Arkkitehtuurimuseon tilat ja toiminnat. Tehtäväpaketti puolestaan antaa vinkkejä museon näyttelyiden annin jatkotyöstöön sekä museolla että koulussa ja sen lähiympäristössä. Tehtäväpaketti pureutuu erityisesti Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -pysyvään näyttelyyn, mutta kannustaa tutustumaan myös vaihtuviin näyttelyihin.

Tutustu aineistoon ja vieraile museossa luokkasi kanssa.

Löydä Art Neuveau!

Kuvankaappaus 2014-3-18 kello 14.33.15Eurooppalaisten museoiden art nouveau- ja jugendyhteistyöverkoston verkkosivusto tarjoaa 1800-1900 -luvun vaihteen taidesuuntauksen, art nouveaun tyylipiirteisiin tutustuttavia tietopaketteja, eri ikäisille soveltuvia tulostettavia työkirjoja sekä verkkopelin useilla eri kielillä. Vieraile sivustolla. Löydä Art Nouveau -verkkopelissä voit sisustaa huoneen, suunnitella rakennuksen julkisivun tai pelata muistipeliä. Siirry suomenkieliseen verkkopeliin.

Saranat.fi – kulttuuriympäristö verkossa

Kuvankaappaus 2014-3-26 kello 11.41.27Verkkosivusto tarjoaa mahdollisuuden tutustua Keski-Savon rakennusperintöön, arkkitehtuuriin ja kulttuurimaisemiin verkkonäyttelyiden, pelien sekä tehtävä- ja työpajapakettien kautta. Sivuston Galleriassa voi jakaa oman koulun kulttuuriympäristöprojektien kokemuksia toisten kanssa. Sinne voi ladata kuvia ja tarinoita myös lempimaisemista tai unelmien rakennuksista tai tulevaisuuden kylistä ja kaupungeista. Sukella Keski-Savon kulttuuriympäristöön.

Suomen sydän vie aikamatkalle Turun historiaan

Kuvankaappaus 2014-3-26 kello 11.53.0211,5 kilometrin mittainen Suomen sydän -kulttuurikuntoilureitti vie aikamatkalle Turun historiaan. Reitillä tutustutaan suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin vaiheisiin sekä Aurajoen ja Turun alueen ympäristön kehitykseen kävelemällä Agricolan, Porthanin ja Runebergin jalanjälkiä.

Ota selvää reitistä, tulosta tai lataa kartta, harkitse opastusta tai lähde omatoimiselle aikamatkalle.

Euroopan rakennusperintöpäivien opetusaineisto

Kuvankaappaus 2014-3-26 kello 12.04.40Teemajulkaisusarja, jonka kautta pääset tutustumaan erilaisiin rakennettuihin ympäristöihin: Näkymätön kulttuuriympäristö 2014, Eläköön rakennus! 2013, Liikunta ja urheiluympäristöt 2012, Kulttuurin reitit 2011, Rakennettu maisema 2010 ja Kunnan- ja kaupungintalot 2009.

Tutustu aineistoon.

Tuvanrakennuspeli

Verkkopeli opastaa havainnollisella tavalla eri aikakausien muotojen eroihin. Siirry pelaamaan.

Koulu rakennuksena ja oppimisympäristönä

Koulu rakennuksena ja oppimisympäristönä

Koulurakentamisen historiaa

1970no4_ISOArkkitehtuurimuseon koulurakentamisen historiaa 1800-luvulta 1900-luvulle käsittelevä sivusto esittelee koulujen rakentamiseen vaikuttaneita yhteiskunnallisia tapahtumia sekä niiden suunnittelua ohjanneita pedagogisia uudistuksia. Samalla se tuo esiin kullekin aikakaudelle ominaisia tyylillisiä ihanteita. Tutustu aineistoon.

Maailman paras koulu -verkkonäyttely ja tehtäväpaketti

hiidenkivi3_isoArkkitehtuurimuseon Maailman paras koulu -verkkonäyttely esittelee seitsemän 2000-luvulla valmistunutta koulurakennusta, joiden suunnittelulle loivat uusia vaatimuksia oppilasmäärien lisääntyminen, eri-ikäisten ja eri tavoin oppivien lasten opettaminen samassa koulussa, monikulttuuristuminen sekä tilojen monitoimikäyttö ja uudet opetusmenetelmät.

Maailman paras koulu -näyttelyyn liittyvä, Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin tuottama tehtäväpaketti kannustaa tutkimaan ja analysoimaan omaa kouluasekä ideoimaan tulevaisuuden oppimisympäristöä.

Tutustu verkkonäyttelyyn ja inspiroidu tehtäväpaketista.

Rakennettu lähiympäristö tutkimuskohteena

Rakennettu lähiympäristö tutkimuskohteena

C My City

Kuvankaappaus 2014-3-20 kello 16.28.01Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa lasten ja nuorten arkkitehtuurikartalle! C My City -verkkopalvelu kannustaa tutkimaan ja dokumentoimaan kotikaupunkia sekä pohtimaan sen tulevaisuutta! Havainnot ja ideat voi jakaa myös muille lataamalla palveluun löytöretkellä syntyneet tekstit, piirrokset, valokuvat, animaatiot tai videot.

Tutustu palveluun.

Esineympäristö tutkimuskohteena

Esineympäristö tutkimuskohteena

OPI Suomalainen muoto

OPI suomalainen muotoDesignmuseon OPI Suomalainen muoto -sivusto tarkastelee muotoilua sitsemästä näkökulmasta, jotka nivoutuvat yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteisiin: Designia kaikille, Muoto viestii, Hyvä ympäristö, Muotoilija, Kansallinen muoto, Innovaatiot ja Kestävä tulevaisuus.

Hyppää sivustolle.

Esa ja esineet

copy-esaJaEsineetLogoDesignmuseon Esa ja esineet -verkko-oppimateriaali on suunniteltu esi- ja alkuopetuksen käyttöön. Lasten maskotti Esa johdattaa tutustumaan muotoiluun ja ympäröivään esinemaailmaan.

Tutustu Esaan ja tehtäväpankkiin
.

Suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuja edustajia

Suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuja edustajia

Arkkitehtiesittelyjä

Kuvankaappaus 2014-3-26 kello 14.23.30Arkkitehtuurimuseo esittelee sivustollaan suuren joukon pääasiassa 1900-luvulla vaikuttaneita arkkitehteja. Esittelytekstit koskevat pääosin arkkitehteja, joiden piirustuksia on museon arkistossa. Tarkemmassa esittelyssä ovat erityisesti kouluarkkitehtuuriin paneutunut Jorma Järvi, teollisuusrakentamiseen keskittynyt Erik Kråkström sekä maailmalla mainetta niittänyt Eero Saarinen.

Perehdy suomalaisiin arkkitehteihin.

Alvar Aalto – kahdeksan verkkonäyttelyä ja opetusmateriaalia

Kuvankaappaus 2014-3-20 kello 16.48.19Alvar Aalto loi poikkeuksellisen laajan ja monipuolisen uran arkkitehtina ja muotoilijana sekä Suomessa että kansainvälisesti. Alvar Aalto -museon verkkonäyttelyt avaavat näkymiä sekä Aallon yksityiselämään että suunnittelutyöhön: Alvar Aallon elämä 1898-1976, Malmilta maailmalle, Muotoilun top 10+1, Paimion parantola, Säynätsalon kunnantalo, Tuolit, Valaisimet ja Villa Mairea. Tutustu näyttelyihin.

Alvar Aalto -museon työpajoissa tuotettu opetus- ja oppimateriaali eri-ikäisille museovierailijoille sopii sovellettaviksi myös muissa yhteyksissä esimerkiksi verkkonäyttelyihin tukeutuen. Tutustu opetusmateriaaliin.

Viljo Revell -opetusmateriaali

Kuvankaappaus 2014-3-20 kello 17.30.01Viljo Revell -opetuspaketti koostui alkujaan ennakkotehtävistä, aistiretkestä Revellin suunnittelemaan Villa Didrichcseniin, opastetusta kierroksesta It was teamwork, you see -näyttelyyn, kilpailuhenkisestä rakentelutyöpajasta sekä jatkotyöstövinkeistä.

Tutustu ennakkotehtäviin ja jatkotyöstövinkkeihin ja työskentele Viljo Revellin suunnittelemiin rakennuksiin tai kirjallisuuteen tukeutuen.

Erik Bryggman

Kuvankaappaus 2014-3-26 kello 14.05.14Bryggman-säätiö esittelee verkkosivullaan Erik Brygmanin elämän vaiheita ja pääasiassa Turun seudulle keskittyvää arkkitehtuuria. Tunnetuimpia kohteita Turussa ovat Ylösnousemuskappeli, Åbo Akademin Kirjatorni, asuinkerrostalo Atrium sekä Hotelli Hospits Betel.

Tutustuu Erik Bryggmaniin.

Kestävät arvot arkkitehtuurissa

Kestävät arvot arkkitehtuurissa

Eko-Boxi

EkoviikkiSuomen Arkkitehtiliiton Eko-Boxi välittää tietoa kestävästä yhdyskunnasta ja kestävistä rakennuksista sekä uudis- että korjausrakentamisen näkökulmasta. Lisäksi se esittelee uusiutuvia energiamuotoja.

Tutustu Eko-Boxiin ja Eko-Karttaan.

Uutta, vanhaa, vihreää 2.0

01Arkkitehtuurimuseon kestävän kehityksen teemaa rakennetussa ympäristössä tarkasteleva sivusto jakaa tietoa, herättää kysymyksiä ja tarjoaa tehtäväesimerkkejä. Sivustolla pohditaan muun muassa asumisen ekologisuutta, luontoystävällistä rakentamista, rakennuksen ja ympäristön vuorovaikutusta sekä arjen asumisen välttämättömyyksiä.

Tutustu aineistoon.

Ekologinen rakentaminen meillä ja maailmalla

YLEarkistoYLE:n Elävä arkisto perehdyttää Terve talo -sarjan ensimmäisessä osassa ekologiseen rakentamiseen varoittavien kotimaisten ja innostavien ulkomaisten esimerkkien kautta.

Katso lähetys/ 00:40:05/ 24.10.1993/.