Arkkitehtuurikerhot 2016–19

Arkkitehtuurikerhoissa harrastetaan monipuolisia ja poikkitaiteellisia menetelmiä käyttäen. Kerhoissa voidaan tutkia rakennettua ympäristöä kaikilla aisteilla sekä dokumentoida sen mielenkiintoisia ilmiöitä valokuvaten ja videoiden. Siellä voidaan tehdä myös virtuaalimatkoja eri kulttuureiden rakennettuihin ympäristöihin sekä luoda mielikuvituksellisia esineitä, tiloja, taloja ja kaupunkeja eri tekniikoilla piirtäen tai maalaten ja pienoiskoossa tai 1:1 mittakaavassa rakennellen.

Arkkitehtuurikerhot-hanke on osa Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen arkkitehtuurikasvatuksen edistämistoimintaa, joka toteuttaa laajasti lastenkulttuuripolitiikan tavoitteita. Syksyllä 2016, opetus- ja kulttuuriministerön lastenkulttuurin saatavutettavuuden parantamiseen tarkoitetun erityisavustuksen turvin käynnistynyt hanke tuo arkkitehtuurikasvatuksen sisältöjä ja osaamista lastenkulttuurin ja kasvatuksen toimijoiden saataville ja lasten ulottuville.

Arkkitehtuurikasvatus tukee lasten ja nuorten paikallisidentiteetin vahvistumista, ympäristönlukutaitoa, luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä osallisuuden kokemusta ja kykyä vaikuttaa rakennetun ympäristön tulevaisuuteen. Samalla se tukee koulujen kulttuurikompetenssin vahvistamiseen, monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen tavoitteena on kerhohankkeen avulla
  • lisätä alueellisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
  • laajentaa valtakunnallista arkkitehtuurikasvatuksen verkostoa
  • vahvistaa arkkitehtuurikasvatusta osana lastenkulttuuria
  • kehittää poikkitaiteellisia arkkitehtuurikasvatuksen menetelmiä
  • tuottaa ala- ja yläkouluille sopivia ja painotukseltaan erilaisia kerhokokonaisuuksia.

Pilottivuoden kokemuksia Oulusta, Seinäjoelta, Tampereelta ja Turusta