enfi
Home » Arkkitehtuurikasvatus » Archinfon hankkeet » Eilen, tänään, huomenna -hanke

Eilen, tänään, huomenna -hanke

Istuskelu-ryhmän suunnittelema penkki 1:1 osana Kirkkonummen kunnantalolla esillä ollutta näyttelyä.

Mistä on kysymys?

Suomen perustuslain 20. pykälä oikeuttaa kansalaiset osallistumaan ja vaikuttamaan oman elinympäristönsä kehittämiseen. Samalla se myös velvoittaa ottamaan vastuuta ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Maankäyttö- ja rakennuslain 8. luku puolestaan tähtää osallistumisen mahdollisuuksien turvaamiseen edellyttämällä asukkaiden kuulemista kuntien rakennettua ympäristöä koskevassa päätöksenteossa.

Arkkitehtuurikasvatus luo perustaa erityisesti lasten ja nuorten osallistamiselle. Tämä verkkojulkaisu kertoo Kirkkonummella toteutetusta, Kirkkoharjun yläkoulun 8-9-luokkalaisia osallistaneesta arkkitehtuurikasvatus-hankkeesta, jolla nostettiin esiin nuorten ajatuksia kunnan keskustan kehittämiseen, testattiin erilaisia vuorovaikutuksen ja työskentelyn menetelmiä, laadittiin kunta- ja maakuntakohtaista opetusmateriaalia ja tuotettiin lopulta ehdotus vuorovaikutteiseksi toimintamalliksi.

Eilen, tänään, huomenna -julkaisu on kolmiosainen. Raportti osallistamisprosessista kertoo näyttelyä edeltäneen, nuoria kunnan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatimiseen osallistaneen prosessin taustoista, tavoitteista, käytännöistä ja tuloksista. Vinkkipakki arkkitehtuurikasvatukseen esittelee osallistumisprosessin menetelmiä, käsiteltyjä teemoja ja verkkoon tuotettuja opetusaineistoja. Toimintamalleja vuorovaikutukseen kokoaa prosessin kokemusten pohjalta toimintamalliehdotuksia, joita voidaan hyödyntää sekä osallistavissa projekteissa että osana koulujen normaalia opetusta.

Toivomme, että kunnat ja koulut tarttuvat tämän hankkeen kokemusten innoittamana rohkeasti esittämämme mallin mahdollisuuksiin ja muokkaavat siitä omansa.

Eilen, tänään, huomenna: Raportti osallistamisprosessista

Toukokuussa 2014 Kirkkonummen kunnantalon aulassa ollut näyttely esitteli nuorten ajatuksia kunnan keskustan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tämä luku kertoo näyttelyä edeltäneen, nuoria kunnan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatimiseen osallistaneen prosessin taustoista, tavoitteista, käytännöistä ja tuloksista.

Lue lisää »

Eilen, tänään, huomenna: Vinkkipakki arkkitehtuurikasvatukseen

Eilen, tänään, huomenna -hanke osallisti Kirkkoharjun koulun 8.-9.-luokkalaisia Kirkkonummen kunnan keskustan kehittämisen visiointiin. Keskustaa tarkasteltiin neljän eri oppiaineen tunneilla historian, nykyhetken ja tulevaisuuden näkökulmista. Prosessin käytännöt, menetelmät sekä opetus- ja tausta-aineistot on koottu arkkitehtuurikasvatuksen vinkkipakiksi, joka jakautuu neljään oppiainekohtaiseen osioon: Asiaa arkkitehtuurista kuvataiteessa, Maisema lähtökohtana maantiedossa, Kaavoituksen käytäntöjä yhteiskuntaopissa ja Medianäkyvyyttä äidinkielessä.

Lue lisää »

Eilen, tänään, huomenna: Toimintamalli vuorovaikutukseen

Eilen, tänään, huomenna -hanke toteutettiin neljänä erillisenä osallistumis- ja oppimisprosessina kuvataiteen, maantiedon, yhteiskuntaopin ja äidinkielen tunneilla. Arkkitehtuuria tarkasteltiin pienistä yksityiskohdista laajoihin kokonaisuuksiin sekä menneestä tulevaan ulottuvana ilmiönä. Luovaa suunnitteluprosessia mukailevassa työskentelyssä etsittiin koululaisten ja kaavoittajien välisen vuorovaikutuksen keinoja ja kartoitettiin nuorten ajatuksia rakennetun ympäristön kehittämisestä. Tässä esiteltävä toimintamalli tiivistää hankkeen kokonaisuudeksi, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi koulun monialaisen projektiviikon puitteissa.

Lue lisää »