enfi
Home » Arkkitehtuurikasvatus » Archinfon hankkeet » Arkkitehtuurikerhot 2016–19

Arkkitehtuurikerhot 2016–19

Arkkitehtuurikerhoissa harrastetaan monipuolisia ja poikkitaiteellisia menetelmiä käyttäen. Kerhoissa voidaan tutkia rakennettua ympäristöä kaikilla aisteilla sekä dokumentoida sen mielenkiintoisia ilmiöitä valokuvaten ja videoiden. Siellä voidaan tehdä myös virtuaalimatkoja eri kulttuureiden rakennettuihin ympäristöihin sekä luoda mielikuvituksellisia esineitä, tiloja, taloja ja kaupunkeja eri tekniikoilla piirtäen tai maalaten ja pienoiskoossa tai 1:1 mittakaavassa rakennellen.

Arkkitehtuurikerhot-hanke on osa Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen arkkitehtuurikasvatuksen edistämistoimintaa, joka toteuttaa laajasti lastenkulttuuripolitiikan tavoitteita. Syksyllä 2016, opetus- ja kulttuuriministerön lastenkulttuurin saatavutettavuuden parantamiseen tarkoitetun erityisavustuksen turvin käynnistynyt hanke tuo arkkitehtuurikasvatuksen sisältöjä ja osaamista lastenkulttuurin ja kasvatuksen toimijoiden saataville ja lasten ulottuville.

Arkkitehtuurikasvatus tukee lasten ja nuorten paikallisidentiteetin vahvistumista, ympäristönlukutaitoa, luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä osallisuuden kokemusta ja kykyä vaikuttaa rakennetun ympäristön tulevaisuuteen. Samalla se tukee koulujen kulttuurikompetenssin vahvistamiseen, monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen tavoitteena on kerhohankkeen avulla
  • lisätä alueellisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
  • laajentaa valtakunnallista arkkitehtuurikasvatuksen verkostoa
  • vahvistaa arkkitehtuurikasvatusta osana lastenkulttuuria
  • kehittää poikkitaiteellisia arkkitehtuurikasvatuksen menetelmiä
  • tuottaa ala- ja yläkouluille sopivia ja painotukseltaan erilaisia kerhokokonaisuuksia.

Pilottivuoden kokemuksia Oulusta, Seinäjoelta, Tampereelta ja Turusta

Oma koulu lähtökohtana Oulussa

Oulun Rajakylän koulun arkkitehtuurikerho suunniteltiin koulunsa aloittavien ehdoilla, helpottamaan asettumisessa uuteen tilanteeseen ja ympäristöön. Kerhossa koulurakennukseen ja sen lähiympäristöön tutustuttiin elämyksellisin ja leikinomaisin menetelmin. Lähtökohtana olivat lasten omat ajatukset ja kokemukset.

Lue lisää »

Asumisen unelmia ja ympäristötaidetta Seinäjoella

Seinäjoella käynnistyi pilottivuonna kaksi arkkitehtuurikerhoa. Syksyllä käynnistyneen kerhon ohjelman suunnittelussa hyödynnettiin, sovellettiin ja kehitettiin edelleen Arkkitehtuurin ABC -kirjojen sisältöjä ja tehtäviä. Keväällä käynnistyneessä kerhossa keskityttiin erityisesti koulun lähiympäristön elävoittämiseen taiteen keinoin.

Lue lisää »

Harrastus kiinnostaa myös ammattina Tampereella

Tampereella pilottivuoden 2016–17 arkkitehtuurikerho houkutteli harrastajiksi oppilaita, joita arkkitehtuuri kiinnosti myös ammattina. Kerhossa tutustuttiin arkkitehtuurin peruselementteihin, arkkitehdin luovaan suunnitteluprosessiin sekä erilaisiin ammattikunnalle tyypillisiin esittämisen tapoihin. Retket suuntautuivat paitsi arkkitehtuurikohteisiin myös yliopiston arkitehtuurin laitokselle ja arkkitehtitoimistoon.

Lue lisää »

Arkkitehtuuria 3D-piirustusohjelmilla Turussa

Turun arkkitehtuurikerho käynnistyi remontissa olleen koulun ahtaissa väistötiloissa, mikä vaikutti osaltaan kerhosisällön muotoutumiseen. Koska oppilaat olivat juuri saaneet käyttöönsä tabletit, oli luontevaa ottaa ne käyttöön ja keskittyä aluksi erilaisilla 3D-piirustusohjelmilla työskentelyyn. 

Lue lisää »