Archinfon hankkeet

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Archinfon, tehtävänä on arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen tilan seuranta ja arviointi sekä alan osaamispääoman saaminen laajempaan julkiseen käyttöön tuottamalla, kokoamalla, jäsentämällä ja jakamalla tietoa.

Archinfo välittää arkkitehtuurin ja arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntemusta opetusalan toimijoiden ja viranomaisten käyttöön sekä osallistuu alan kansainväliseen kehittämiseen ja tiedonvaihtoon alan verkostojen, kuten arkkitehtuurikasvattajien perustaman Playce ry:n ja maailman arkkitehtijärjestöjen liiton UIA:n Architecture and Children -työryhmän kautta.

Archinfo toteuttaa vuosittain arkkitehtuurikasvatuksen verkostotapaamisia sekä vähintään yhden ajankohtaisiin kysymyksiin vastauksia etsivän kotimaisen tai kansainvälisen koulutustapahtuman tai julkaisun. Keskus voi myös osallistua kumppanina muiden järjestämään valtakunnalliseen, alueelliseen tai paikalliseen arkkitehtuurikasvatusta edistävään toimintaan kuten tapahtumiin, kampanjoihin sekä koulutus- ja opetusmateriaalihankkeisiin.

Alueen kehittämisestä ja toiminnasta vastaa arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntija.