Home » Arkkitehtuurikasvatus

Arkkitehtuurikasvatus

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus toimii arkkitehtuurikasvatuksen erityisasiantuntijana ja seuraa Suomessa ja maailmalla tehtävää arkkitehtuurikasvatuksen kehitystyötä.

Archinfon hankkeet

Archinfon hankkeet

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Archinfon, tehtävänä on arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen tilan seuranta ja arviointi sekä alan osaamispääoman saaminen laajempaan julkiseen käyttöön tuottamalla, kokoamalla, jäsentämällä ja jakamalla tietoa.

Archinfo välittää arkkitehtuurin ja arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntemusta opetusalan toimijoiden ja viranomaisten käyttöön sekä osallistuu alan kansainväliseen kehittämiseen ja tiedonvaihtoon alan verkostojen, kuten arkkitehtuurikasvattajien perustaman Playce ry:n ja maailman arkkitehtijärjestöjen liiton UIA:n Architecture and Children -työryhmän kautta.

Archinfo toteuttaa vuosittain arkkitehtuurikasvatuksen verkostotapaamisia sekä vähintään yhden ajankohtaisiin kysymyksiin vastauksia etsivän kotimaisen tai kansainvälisen koulutustapahtuman tai julkaisun. Keskus voi myös osallistua kumppanina muiden järjestämään valtakunnalliseen, alueelliseen tai paikalliseen arkkitehtuurikasvatusta edistävään toimintaan kuten tapahtumiin, kampanjoihin sekä koulutus- ja opetusmateriaalihankkeisiin.

Alueen kehittämisestä ja toiminnasta vastaa arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntija.

Arkkitehtuurikerhot 2016-19 » Lapset kaupungissa 2015-17 » Eilen, tänään, huomenna 2013-14 »

Arkkitehtuurikasvatus Suomessa

Arkkitehtuurikasvatus Suomessa

Suomen perustuslain mukaan kansalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Samalla laki velvoittaa kaikkia ottamaan vastuuta ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus. Arkkitehtuurikasvatuksella jaetaan tietoa, vaihdetaan kokemuksia, luodaan elämyksiä ja kehitetään vaikuttamisen taitoja – luodaan edellytyksiä osallistumiselle.

Suomalainen arkkitehtuurikasvatus on maailmalla tunnettua ja tunnustettua. Erityistä kiinnostusta ovat herättäneet Opetushallituksen laatimat perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet, joissa arkkitehtuuri on huomioitu omana taiteenalanaan sekä arkkitehtuurikasvatuksen pioneereina ja kehittäjinä toimineet yleissivistävät lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulut. Niistä on otettu mallia niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Arkkitehtuurin perusopetusta antavien koulujen lisäksi arkkitehtuurikasvatuksen kehittämistalkoisiin osallistuvat sekä julkiset toimijat että arkkitehtuurialan vaikuttajat kuten ammatilliset järjestöt, museot, kuvataidekoulut sekä asiaa varten erityisesti perustetut verkostot. Talkoiden tuloksena on syntynyt muun muassa verkkosivustoja, opetusmateriaalia ja mielenkiintoisia yhteistyöhankkeita.

Arkkitehtuurikasvatuksen kehittäminen ja tukeminen sisältyy yhtenä keskeisenä toimenpiteenä Suomen Valtioneuvoston 1998 hyväksymään arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan. Myös paikallistason arkkitehtuuripoliittisissa ohjelmissa sekä kulttuuriympäristöohjelmissa kansalaiskasvatus on nostettu keskeiseksi näkökulmaksi. Arkkitehtuurikasvatuksen kehittyminen on antanut mallia ja nostetta muillekin ohjelmatavoitteille, mutta myös itse saanut prosessin myötä kehitysmahdollisuuksia.

Arkkitehtuuri opetussuunnitelmissa 2004-16 » Kehitysaskeleita 1980-2014 »

Opetusmateriaalia ja tausta-aineistoja

Opetusmateriaalia ja tausta-aineistoja

Tälle sivulle on koottu tietoa arkkitehtuurikasvatuksen oppikirjoista ja oppaista, tehtäväpaketeista ja virikeaineistoista sekä tausta-aineistoksi sopivista arkkitehtuurioppaista ja -kirjallisuudesta. Aineisto on jaoteltu teemoittain. Teemojen kautta avautuu osumia niin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kuin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Teemat helpottavat myös arkkitehtuurin harrastajaa löytämään mielenkiintoista luettavaa ja vinkkejä arkkitehtuurin omatoimiseenkin tutkiskeluun.

Lue lisää »