enfi
Home » Arkistopage 68

Arkisto

Hae Helsingin kaupungin tutkimusapurahaa

Kuva: Nea Ilmevalta

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintojen (lisensiaattityö ja väitöskirja) tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoita. Apurahoja jaetaan noin 8–12 kpl ja yksittäinen hakija voi tyypillisesti saada noin 2 000–8 000 euroa. Kriteereissä korostetaan Helsinkiin liittyviä tutkimusteemoja kuten kaupunkitaloutta ja elinkeinotoiminnan edellytyksiä, kaupungin tilaamien tai tuottamien palvelujen järjestämistä ja arviointia sekä …

Lue lisää »

Osallistu Bordeaux’n Boarding 2014 -katselmukseen

Ranskan Bordeaux’ssa sijaitseva, vuonna 1981 perustettu maineikas arkkitehtuurikeskus Arc en Rêve Centre d’Architecture sekä Bordeaux’n arkkitehtuurikoulu École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux kutsuvat vuonna 2012 tai sen jälkeen valmistuneita arkkitehteja, muotoilijoita, maisema-arkkitehteja ja kaupunkisuunnittelijoita lähettämään ehdotuksia kesällä 2014 pidettävään Boarding-katselmukseen. Tämän vuoden teema on vuorovaikutus. Katselmuksen tavoitteena on tutkia julkisen tilan käyttöä ja määritelmiä. Boarding-katselmus kysyy, kuinka nuoret …

Lue lisää »

Näkökulma London Viewpoint -paviljonkiin

The Viewpoint pavilion from Camley Street. Photo: Max Creasy.

Arkkitehti, Alvar Aalto Akatemian johtaja Esa Laaksonen arvioi Erkko Aartin, Arto Ollilan ja Mikki Ristolan Lontooseen suunnitteleman The London Viewpoint -paviljongin arkkitehtuuria. Maailmalla tuulee, suomalainen arkkitehtuuri mukana luovimassa Suomalaisella, nuorella arkkitehtuurilla menee nyt lujaa, mikäli uskomme brittiläistä lehdistöä. Ja miksi emme uskoisi. Hilla Rudanko ja Anssi Kankkunen pääsivät arvostetun The Architectural Review -lehden ″30 alle 30″ -vuotiaiden arkkitehtien listalle. Worldwide! En …

Lue lisää »

Lähikuvassa Miia-Liina Tommila, Emmi Keskisarja ja Europan 12 Norja

Renderointi: Vegard Aarseth. Projekti: Kaleidoscope Team.

Europan-kilpailujärjestelmä on eräs maailman suurimmista ja kenties myös kiehtovimmista arkkitehtuurikilpailun muodoista. Vuonna 1988 nykyisessä muodossaan aloitettu kilpailumuoto on saanut osakseen paljon huomiota ja innostusta, onhan Europan suunnattu alle 40-vuotiaille, Euroopassa valmistuneille tai työskenteleville arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Tässä Arkkitehtuurin tiedotuskeskukselle myönnetyssä haastattelussa arkkitehdit Emmi Keskisarja ja Miia-Liina Tommila kertovat suomalais-norjalaisen työryhmänsä työtavoista, tulevaisuudensuunnitelmistaan nuorina, kansainvälisinä arkkitehteina sekä voittoisasta kilpailuehdotuksesta Norjan …

Lue lisää »

Pariisin taiteilijakaupungin säätiön ateljeehaku avattu

Pariisin taiteilijakaupungin säätiö julistaa kuva-, sävel- ja tanssitaiteilijoiden, muotoilijoiden sekä arkkitehtien haettavaksi yhdeksän ateljeeasuntoa Pariisin taiteilijakeskuksessa Cité Internationale des Arts’issa ajalle syyskuu 2014 – elokuu 2015. Etusijalla ovat nuoret hakijat, joilla on Pariisiin liittyvä projekti. Ateljeen kuukauden vuokra yhdeltä henkilöltä on 401–551 €, ja määräytyy työskentelyjakson pituuden ja ateljeen koon mukaan. Ateljeet ovat 35/40 m² tai 25 m² studioita. Tarkemmat tiedot …

Lue lisää »

Lastun perustaja Hannu Puuruselle tunnustusta

Pohjois-Savon taidetoimikunta on myöntänyt taidepalkinnon arkkitehti Hannu Puuruselle tunnustuksena merkittävästä panoksestaan rakennustaiteen alalla. Palkinto on 5000 euroa. Palkinnon perusteluissa korostetaan Hannu Puurusen pitkää ja monipuolista työpanosta rakennustaiteen ja ympäristökulttuurin vaikuttajana. Puurusen uraan on kuulunut työtä museovirastossa ja muissa valtion restaurointisuunnittelun ja toteutuksen tehtävissä sekä alan koulutuksen suunnittelussa. Puurusen omaa nimeään kantavan arkkitehtitoimiston ydinosaamista ovat olleet erilaiset yksityistalojen ja arvorakennusten korjaus- ja …

Lue lisää »

Arkki vie suomalaista koulutusosaamista Kreikkaan

Arkkitehtuurikoulu Arkki laajentaa toimintaansa lasten ja nuorten arkkitehtuurikasvatuksen parissa. Vastasolmittu yhteistyösopimus Designembassador Oy:n kanssa kattaa paikallisten arkkitehtien koulutuksen arkkitehtuuriopettajiksi sekä Arkin opetussisältöjen käytön Kreikassa ja Kyproksella lasten ja nuorten arkkitehtuuriopetuksessa. “Lähitulevaisuudessa metropolisoituminen ja rakentamisen kiihtyminen tuovat valtavia haasteita mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun kaikkialla maailmassa. Me Arkissa uskomme, että arkkitehtuurikasvatuksen avulla voidaan antaa nuorille tietoa, taitoja ja vaikutuksen välineitä näiden haasteiden …

Lue lisää »

Uusi Mobius-ohjelma taiteen ammattilaisille

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti ja Suomen Lontoon instituutti ovat julkistaneet kolmivuotisen taide-, museo- ja arkistoalan ammattilaisille kohdennetun liikkuvuusohjelman. MOBIUS-ohjelma tarjoaa suomalaisille taide-, muotoilu- ja arkkitehtuurin alan asiantuntijoille työskentelyjaksoja yhdysvaltalaisissa, brittiläisissä ja irlantilaisissa instituutiossa, ja vastaavasti ulkomaisille asiantuntijoille mahdollisuuden vierailla suomalaisissa museoissa ja muissa taideorganisaatioissa. Hakukuulutus on avattu 18.2.2014; hakuaika päättyy 23.3.2014. Osallistujilta edellytetään mahdollisuutta työskennellä osana isäntäorganisaatioiden henkilökuntaa New Yorkissa …

Lue lisää »

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi vauhdittaa keskustelua rakentamisen laadusta

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi on valmistunut. Arvioinnissa tarpeelliseksi katsotut osauudistukset on tarkoitus käynnistää välittömästi. Syksyllä 2014 eduskuntaaan on tulossa mm. lain osauudistus, jonka tavoitteena on edistää kilpailua asuntorakentamisessa ja kaupan alalla. Arvioinnilla halutaan vaikuttaa myös rakentamisen laatuketjuun. Aiheesta kirjoitti mm. Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan 16.2.2014 todeten, että rakentamisen valvonnan ja laadun kehittäminen on yksi uudistustyön avainkysymyksistä. Työryhmä arvioikin, että rakennusvalvonta pitäisi …

Lue lisää »

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkistanut lastenkulttuuripoliittisen ohjelman

Lastenkulttuuripoliittisessa ohjelmaehdotuksessa vuosille 2014–2018 esitetään toimia, joilla taide ja kulttuuri saataisiin nykyistä tasavertaisemmin lasten ja nuorten ulottuville.  Ohjelmaehdotus korostaa lapsuuden laatua ja arvostamista, lasten ja nuorten kuulemista esimerkiksi ympäristöjen suunnittelussa sekä aikuisten ja lasten vuorovaikutusta. – Taide- ja taitoaineiden merkitys on keskeinen, kun puhutaan koulun kulttuurikasvatuksen eheyttämisestä muuhun opetukseen ja koulun ulkopuoliseen toimintaan. Lisäämällä jokaisen lapsen ja nuoren kulttuurikompetenssia vahvistetaan …

Lue lisää »