Arkkitehtityöhuone APRT:n suunnittelema Rovaniemen keskuskentän katsomo sai Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon vuonna 2016. kuva: Aaro Artto

Työryhmä laatimaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö ovat asettaneet työryhmän laatimaan Suomelle uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo vastaa työryhmän sihteerityöstä.

Arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmatyössä otetaan huomioon tulevaisuuteen yhä nopeammin vaikuttavat muutosvoimat, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä erilaiset mahdollisuudet parantaa muuttuvan elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla. Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistumisesta on kulunut 20 vuotta.

Rakennettuun ympäristöön vaikuttaa monia muutosvoimia. Näihin kuuluvat muun muassa ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen liittyvä siirtymä vähähiiliseen rakentamiseen ja kiertotalouteen, väestön ikääntymisen tuomat asuin- ja palvelurakentamisen tarpeet, kaupungistumisesta aiheutuva erilainen aluekehitys sekä rakennuskannan terveellisyyteen liittyvät haasteet.

Myös uudet teknologiat, digitalisaatio ja kansainvälistyminen muuttavat voimakkaasti rakennusalaa. Lisäksi suomalainen luonto, kulttuuriperintö ja arkkitehtuuri kiinnostavat matkailijoita ja toimivat terveyden ja virkistyksen lähteenä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajina kulttuuriasiainneuvos Petra Havu opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä. Työryhmän sihteerinä toimii Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo. Katso työryhmän jäsenet sekä muut hanketiedot tästä.

Vuonna 2017 Archinfo teki opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen arkkitehtuuripolitiikan uudistamisen suuntaviivoista. Esiselvitys suositti, että uusi ohjelma laadittaisiin laajapohjaisesti ja että valmistelussa tulisi olla mukana ainakin opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä ministeriöiden alaisia virastoja ja erilaisia sidosryhmiä. Tutustu esiselvitykseen tästä.

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman on määrä valmistua lokakuussa 2020.