Arkkitehtuurin perusteita

Arkkitehtuurin ABC: Löytöretki rakennettuun ympäristöön

abc1kansi

Erityisesti yläkouluille ja lukioille suunnatussa kirjassa arkkitehtuuria lähestytään jokapäiväiseen elämään liittyvinä tiloina ja paikkoina. Johdatus arkkitehtuuriin -osio kertoo arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön liittyvistä käsitteistä ja arkkitehtuurin merkityksestä. Opetuskokonaisuudet-osiossa rakennettua ympäristöä tarkastellaan ihmisen lapsuudesta aikuisuuteen laajenevan elinpiirin viitoittamaa tietä. Aluksi tutustutaan pieniin yksilöllisiin omiin paikkoihin ja vähitellen yhä suurempiin kokonaisuuksiin. Runsas kuvitus taydentää tekstien ja tehtävävinkkien antia. Siirry julkaisuun.

Arkkitehtuurin ABC 2: Peruskäsitteitä

abc2kansiYläkouluille ja lukioille suunnattu kirja esittelee arkkitehtuurin peruskäsitteitä arkkitehtien kirjoittamien kokemuksellisten artikkelien avulla. Tutuksi tulevat (1) Paikan henki, (2) Massa ja muoto, (3) Mitat, suhteet ja mittakaava, (4) Rakenteet, (5) Tila, aika ja liike, (6) Pinnat, materiaalit ja värit, (7) Valo ja varjo sekä (8) Kestävä rakentaminen. Runsas ja tekstin sisältöä tukeva kuvitus avaa näkymiä sekä kirjoittajien omiin kohteisiin että muihin mielenkiintoisiin rakenteisiin ja rakennuksiin. Lisäksi artikkeleiden yhteyteen on laadittu tehtäviä, joiden avulla käsitteiden sisältöä voidaan edelleen avata. Siirry lukemaan.

Rum – en bok om arkitektur och samhällsplanering

rumkansiBoken vill lyfta fram arkitekturen; synliggöra och granska den ur olika synvinklar, visa hur arkitekturen påverkar våra liv på många olika nivåer och visa arkitekturens betydelse för vårt välbefinnande samt skapa förutsättningar för att kunna delta i samhällsplaneringen.

Idén är att integrera arkitekturen i alla ämnen i den normala undervisningen i skolan. Boken kan också användas vid tema- och projektarbeten samt för valfria kurser. Som en röd tråd genom boken löper begreppet rum; olika sorters rum: offentliga, privata, rum i naturen, staden eller i hemmet, stora och små rum, konkreta rum eller drömmarnas fantasirum. Rum ur det förgångna, i vår vardag och framtidens oupptäckta rum.

Boken riktar sig i första hand till elever i grundskolans högstadium och gymnasiet, men den lämpar sig också för den grundläggande yrkesutbildningen, bildkonstskolor och för alla som är intresserade av arkitektur. På lågstadiet är boken närmast avsedd för lärarna. Boken kompletteras med övningar för elever på alla skolstadier.

Tilat, talot & kaupungit

Tilat, talot, kaupungitAlakoulun opetussuunnitelmaan pohjautuva ja eri oppiaineiden sisältöjä integroiva arkkitehtuurin opetusmateriaali jakautuu kolmeen teemaan: arkkitehtuurin peruskäsitteet, asuminen ja kaupunki.

Kukin teema sisältää johdantoarkin ja kolme tehtäväarkkia sekä niitä täydentävät apuarkit. Johdantoarkit taustoittavat käsiteltävää teemaa. Niissä nostetaan esiin keskeiset käsitteet ja yhteys opetussuunnitelman perusteisiin. Tehtäväarkit on jaoteltu luokille 1-2, 3-4 ja 5-6. Niissä esitellään tehtävän sisältö, tavoitteet, menetelmät, tarvittavat materiaalit, tehtävään kuluva aika ja yhteydet eri oppiaineisiin. Tehtäväkohtaiset kuvapankit auttavat opettajaa tehtävien alustamisessa. Apuarkit helpottavat tehtävän toteutuksen suunnittelussa ja nopeuttavat ohjausta. Tilat, talot ja kaupungit on kenen tahansa käytettävissä, ladattavissa ja tulostettavissa.

Arkkitehtuurin työkalupakki

IMG_3349Opetusmateriaali, joka kannustaa tekemään havaintoja rakennetusta ympäristöstä kaikilla aisteilla, sisältää opettajan kortin, 18 tehtäväkorttia sekä 4 aistityökalua. Neljässä tehtäväkortissa keskitytään erityisesti aistimiseen. Lopuissa tehtävät nivoutuvat arkkitehtuurin peruskäsitteisiin.

Työkalupakin aistiharjoitukset ja tehtävät on tarkoitettu ohjenuoraksi ja inspiraation lähteeksi opettajalle. Ne ovat helposti muunneltavissa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Aistityökaluja (käsipeiliä, pahvikartiota, silmälappuja ja kynsikkäitä) voidaan hyödyntää jokaisessa tehtävässä. Opetuspaketti perustuu tekemällä oppimisen hyväksi havaittuihin menetelmiin. Tehtävät on suunniteltu pedagogisesti niin, että jokainen voi tuntea työskennellessään onnistumisen kokemuksia sekä oppia omien havaintojensa ja kokemustensa kautta. Tutustu työkalupakkiin verkossa: suomi, svenska, english, italiana, slovene, dansk, română.