Kehitysaskeleita 1980–2014

1980: Suomen Arkkitehtiliitto julkaisi rakennettuun ympäristöön keskittyvän, yleissivistäville kouluille suunnatun Viihtyisä ympäristö -oppikirjan tehtävävihkoineen.

1992:
 Alvar Aalto -museo julkaisi Rajoja -teoksen, joka avasi arkkitehtuurin immateriaaleja merkityksiä laajemmalle yleisölle. Euroopan rakennusperintöpäivää vietettiin Suomessa ensimmäistä kertaa ja sen yhteydessä julkaistiin vuosittainen teemajulkaisu/ oppikirja.

1993:Lasten- ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki perustettiin Helsinkiin ja Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu Lapinlahdelle, Pohjois-Savoon.

1995:
 Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Erkkeri perustettiin Turkuun.

1996: Jyväskylän kuvataidekoulu aloitti arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen.

1998: Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma painotti kansalaiskasvatuksen merkitystä.

1999:
 Maankäyttö- ja rakennuslaki antoi kansalaisille lisävastuuta omasta ympäristöstä. Opetushallituksen, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteinen Suomen Tammi -hanke julkaisi ensimmäisen kulttuuriympäristökasvatukseen liittyvän oppikirjan moniosaisesta sarjasta.

2001:
 Arkkitehtiliiton julkaisema Askeleita arkkitehtuurissa -raportti kartoitti ensimmäistä kertaa arkkitehtuurikasvatuksen kentän Suomessa.

 Pääkaupunkiseudulla toiminut arkkitehtuurikasvatuksen verkosto ARKAS-foorumi aloitti toimintansa.

2002: 
Maailman arkkitehtiliittojen katto-organisaatio UIA julkaisee Architecture and Children -ohjelmassaan ohjeet: Built Environment Education Guidelines. Opetushallitus vahvistaa arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteet, jota Lasten- ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ja Jyväskylän kuvataidekoulu alkavat noudattaa.

2003: Valtion rakennustaidetoimikunta järjestää Arkkitehtuurikasvatuksen rakennuspuita -seminaarin.
 Alvar Aalto -akatemia ja Alvar Aalto -museo järjestivät ensimmäisen arkkitehtuurikasvatuksen täydennyskoulutuksen, Soundings for Architecture, jonka pohjalta perustettiin Suomeen rekisteröity kansainvälinen arkkitehtuurikasvattajien yhdistys Playce.

2004:
 Suomen Arkkitehtirkkitehtiliitto julkaisi Arkkitehtuurin ABC – Löytöretki rakennettuun ympäristöön -kirjan.
 Uudenmaantaidetoimikunta asettaa läänintaiteilijan edistämään lasten ja nuorten arkkitehtuurikasvatusta kuudeksi vuodeksi.

2005:
 Opetushallitus vahvistaa arkkitehtuurin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmien perusteet. Suomen Arkkitehtiliitto avaa arkkitehtuurikasvatuksen verkkosivuston. Designmuseo, Suomen rakennustaiteen museo, Suomen Arkkitehtiliitto, Ornamo, Grafia ja Uudenmaan taidetoimikunta muodostavat Ampiainen -työryhmän, joka alkaa panostaa koulujen arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen edistämiseen.

2007: Suomen Arkkitehtiliitto julkaisee Arkkitehtuurin ABC 2 – Peruskäsitteitä -kirjan.

2009: Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki järjestää ensimmäisen kansainvälisen arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusseminaarin.

2013: Arkkitehtuurin tiedotuskeskus aloittaa toimintansa ja alkaa edistää arkkitehtuurikasvatusta.

2014: Arkkitehtuurikasvatuksen uudistetut verkkosivut aukeavat osana Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen sivustoa.