Arkkitehtuuri opetussuunnitelmissa 2004–2016

Arkkitehtuuri taiteen perusopetuksessa

Arkkitehtuuri kirjattiin omana taiteenalanaan ensimmäisen kerran taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin vuonna 1993. Vuonna 2002 valmistuneissa taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteissa ja vuonna 2005 valmistuneissa taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelmien perusteissa arkkitehtuuri on perinteisten kuvataiteiden rinnalla yksi visuaalisista taiteista.

Arkkitehtuuri perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Peruskoulun ja lukion opetus pohjautuu voimassa olevien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan paitsi perinteisiin oppiaineisiin myös aihekokonaisuuksiin, joiden avulla ohjataan tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista, kokonaisuuksia rakentaen. Perusopetuksen aihekokonaisuuksista ”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” ja lukion aihekokonaisuuksista ”Kestävä kehitys” viittaavat selvimmin arkkitehtuurikasvatukseen. Yhtymäkohtia löytyy kuitenkin myös sekä muiden aihekokonaisuuksien että lähes kaikkien oppiaineiden sisällöistä ja tavoitteista.

Oppiainekohtaisista opetussuunnitelmista arkkitehtuuri esiintyy selkeimmin kuvataiteen opetussuunnitelmassa. Sekä vuosiluokkien 1-4 että 5-9 kuvataiteen opetussuunnitelmissa opetuksen sisältö jakautuu neljään pääteemaan, joista yksi on ”Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu”. Myös lukion opetussuunnitelmassa kuvataiteen oppisisällöistä rakennetaan teemallisia kokonaisuuksia. Arkkitehtuurin oppiaines sisältyy toiseen kuvataiteen pakollisista kursseista Ympäristö, paikka ja tila.

Opetusta eheyttävät kokonaisuudet ja yhtymäkohdat eri oppiaineiden sisältöihin ja tavoitteisiin antavat  varsin hyvät mahdollisuudet arkkitehtuurikasvatuksen toteuttamiseen. Parhaillaan käynnissä oleva OPS2016 -työ tulee kuitenkin uudistamaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet. Miten rakennettu ympäristö ja arkkitehtuuri huomioidaan uusissa opetussuunnitelmien perusteissa? Seuraa OPS 2016 kehitystyötä.